Ay Yengeç Burcunda: Yüreğin gizlerine açılan kapı

Ay Yengeç Burcunda

Ay, içgüdülerimiz, sezgilerimiz ve bilinçaltıdır. İçsel imajımız ve bu imajı başkalarına nasıl yansıttığımızdır. Anne ya da çocuktur ve her ikisi arasındaki ilişkidir. Hayatınızdaki etkili kadın figürüdür; Belki kız kardeşiniz ya da eşiniz, belki de kız arkadaşınızdır. Pek çok kültürde sevgisi ve bağlılığı her şeyin özüne işlemiş olan, ölümsüz bilge kadındır Ay.

Geçmişe bağlı tepkidir. Alışkanlıklarımız ve hatıralarımızdır. Geldiğimiz yerdir. Ay özel hayatımız, ailemiz, köklerimiz, tarihimiz ve evimizdir.  İçimizden dışarıya açılan kanal, bizi göğsümüzün sol yanından sessizce takip eden vicdanımızdır. Doğum haritalarında Ay’ın yerleşimi, doymayı bekleyen ve beslemeye ihtiyaç duyduğumuz en derin ve kırılgan taraflarımızdır. Benimsediklerimiz ve benimsemekte zorlandıklarımızdır. Duygularımızla nasıl bir iletişim halinde olduğumuzu açıklamak için haritada Ay’ın konumunu ve açılarını inceleriz.

Nelerden hoşlanıyorsunuz ve neler sizi tatmin eder? İyi hissetmek için neye ihtiyacınız var? Bu ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor ve bir yetişkin olarak halinizden hoşnut hissediyor musunuz? Yoksunluğunu hissettiğiniz şeyler çocukluk ya da ilk gençlik döneminizde mi ortaya çıkmıştı? Mutlu bir çocukluk geçirdiğinizi söyleyebilir misiniz? Benzeri sorulara haritanızdaki Ay’ın pozisyonunu inceleyerek yanıt bulabilirsiniz.

Doğum Haritasında Ay Yengeç’te

Ay, yöneticisi olduğu burç Yengeç burcunda, kendi meskenindedir. Ay’dan bahsederken aslında Yengeç’i de tanımlarız; Ay ve Yengeç birlikteliği, duygularla en yakın teması ve bu yüzden mantığa en uzak yeri simgeler. Haritasında bu görünümle doğmuş kişiler, dünyanın rasyonel ve katı gerçeklerine karşı en duyarlı olanlarıdır; Düşünsel ve tepkisel duygusallığın çok ötesinde bir hassasiyete sahiplerdir. Ay Yengeç’te, empati ve sempati demektir.

Yürekleriyle kafaları arasındaki, o sonsuz mücadeleye girdikleri her sefer, kazanan taraf daha en başından bellidir. Ola ki mantıklarına kulak verip karar alırlarsa, bir süre sonra vicdanlarına yenik düşerek mutlaka geri dönerler. Ay Yengeç birleşimi, gel-gitler arasında, sınırları görünür olmayan bir çılgınlık kıyısıdır.

Ay, Yengeç’te ve Balık’ta, psişik bir süngere benzer; Bu konuma sahip kişiler kendi duygularıyla iç içe oldukları kadar, başkalarının da ruh hallerini kolayca sezerler. Şaşırtıcı bir duygusal hafızaları vardır. 2-3 yaşlarındaki anılarını bile, berrak imgelerle anımsayabilirler. Olaylar ve isimler hafızalarından silinse de, hisleri daima canlı kalır. Diğer insanlar kırgınlıklarının üstesinden gelip, yollarına devam ederlerken, Ay Yengeç insanları yaşadıkları hayalkırıklığını aşmakta bir hayli zorlanırlar. Kalplerindeki kırgınlık, sürekli yankılanır durur. Hal böyleyken, çevrelerine ne kadar incindiğine dair ipuçları vererek insanların dikkatlerini çekmek ister, hislerini açıklıkla dile getirmekten kaçınırlar. Sürekli birlikte vakit geçirdikleri insanlara karşı alıngan olduklarından, bazen duygu sömürüsünün ayarını kaçırdıklarını farkedemeyebilirler. Geçmişin hapishanesi olarak tanımladıkları şey, aslında kendi kıskaçlarına yakalanıp, esir düşmeleridir. Serbest kalmak için kendilerini bağlı oldukları şeyden çözmeyi ve bırakmayı öğrenmeleri gerekir.

Ay burcu Yengeç olan kişi, ayna gibidir; Ona iyi ya da kötü nasıl hissettiriyorsanız, size tıpa tıp aynı duygu ve düşünceleri yansıtır. İnsanların kendisini anladığını hissettiğinde, sıcacık bir samimiyet ve uysallık gösterir.

En az bir Boğa kadar aşina oldukları yerlere ve insanlara düşkünlük gösterirler. Mecbur kalmadıkları sürece değişim fikrine sıcak bakmazlar. Evlerini, dünyanın tüm çirkinliklerinden saklandıkları bir mabet gibi benimser, kapılarını ailesine, arkadaşlarına ve sığınmaya ihtiyacı olan herkese açarlar.  Konforlarına meraklı olduklarından, evlerini de en rahat edecekleri şekilde düzenlerler. Böylece ziyaretlerine gelenler de kendilerini rahat ve huzurlu hissederler. Sadakat ve bağlılık konusunda yüzeysellikten hoşlanmazlar.  Güvensiz ve tehdit altında hissettiklerinde, çevrelerindeki güven veren şeyleri ve insanları bir araya toplamaya çalışırlar.

Annelik ya da babalık içgüdüleri gelişmiştir. Sanılmasın ki hepsi çocuk sahibi olmak için can atıyor; Ay Yengeç çevresindeki herkese, kardeşine, arkadaşına, çalışanına hatta anne ve babasına bile ebeveynlik yapabilir. İnsanları koruyucu ve şefkatli kanatlarının altına alıp beslemek, büyütmek ve hayatlarını kolaylaştırmakla ilgilenir. Ailesi gibi benimsediklerine zarar vermeyegörün, o zaman Yengeç’in kıskaçları tehlikeli pençelere dönüşebilirler.

Evlerini dekore etmeyi severler. Evcimen bu insanların favori mekanları bahçe ve mutfaktır. Yemek konusunda titiz davranır, damak zevklerinden ödün vermezler. Bilhassa hayatın kendilerine iyi davranmadığı zamanlarda, yemek yemenin konforuna ve mutluluğuna sığınabilirler. Depresyondayken yemekteki seçiciliklerinden eser kalmaz, ne bulurlarsa çöp öğütücüsü gibi ağızlarına atarlar.

İçindekiler tüketilsin tüketilmesin, buzdolabının dolu olması fikrinden hoşlanan Ay Yengeç burcunda, hayırseverliğini, misafirperverliğiyle gösterir. Tanıdığı ve benimsediği herkesi, manevi ailesinin bir parçası yapmaya gönüllü davranır. İş yerinde de kendisini aile ortamında hisseder, aksi halde başarılı olması zordur. Ya da kendi işlerinin başına geçerek, arzu ettikleri şartları yaratmaya çabalamaları gerekir.

Yabancı bir ortama girdiklerinde, önce utangaç davranırlar. Bir kez rahat hissetmeye başladıklarında ise gerisi gelir. Espri yetenekleri kayda değerdir. Espritüel olmasalar bile zaten doğuştan komiklerdir. Kendilerini çok ciddi lanse edenlerin ifadelerinde bile, komik bir naiflik gözlemlenir. Bir olayı anlatırken, o olayı yaşatırlar ve taklit yetenekleriyle de insanları gülmekten kırıp geçirirler.

Kahkahalarını duyup da unutmak mümkün değildir. Çok gülerler doğrudur, ağladıklarında da durmak bilmezler. İnsanlar onlarla güler, yine onlarla ağlarlar.  Ay Yengeç burcunda duygu halleri öylesine yoğundur ki,  hemen her yeri ve herkesi sarar. Zaman zaman kararsız ve değişken bir imaj çizseler de, hayata karşı benzersiz bir bakış açıları vardır. Yaratıcı ve sanatçı yönleri gelişmiştir, sanat yapmasalar bile, sanatı takdir eden zevk sahibi insanlardır.

Ay’ın bütün hallerini yansıtan bu insanlar, nasıl hissettiklerine gereğinden fazla odaklandıkları zamanlarda motivasyon yoksunluğu yaşarlar. Böyle zamanlarda, son derece özensiz ve düzensiz davranabilirler. Bir şeyleri hemen fırlatıp atmakta zorlandıkları gibi, kendilerini mutsuz eden ilişkilerini de sonlandırmakta güçlük çekerler.

Güneş’in ışığına bağımlı olan Ay gibi, bağlılık ilişkilerinde, bağımlı ve sahiplenici taraf olmaya eğilimlileri vardır. İlgi görmedikleri ve reddedildikleri zaman, derinden incinirler ve kırgınlıklarını kimseciklere hissettirmeden içlerine atarlar. Bu nedenle kolayca kendilerinin düşmanı haline gelebilir, alışkanlıklarının kurbanı olabilirler. Kendilerine güven duymakta, güvenleri kırıldığında ise toparlamakta güçlük çekerler. Aldıkları kararlarda haklı, yaptıkları işte iyi ve rakipsiz olduklarını bilmeye ihtiyaç duyarlar. Günde 40 kere sevildiklerini duymayı yadırgamaz, 41. defa söyleseniz de yine inanmayarak 42. Defayı bekleyebilirler.

Olayları iyi ya da kötü yönde abarttıkları,  başkalarından duygusal tepkiler alabilmek için durumları manipüle edebildikleri bilinmektedir. Duygusal etkileşime yoğun gereksinim duydukları için bazen nefreti ya da öfkeyi kullanarak başkalarını provoke eden davranışlar sergileyebilirler. Her şeye rağmen sevdikleri kişiden kolayca vazgeçmeyi reddederler. Zira bu kişilerle geçmişte paylaştıkları güzel günler, yerlerini gerçekten kötüleri alana kadar hafızalarında hep canlı kalır.

Duygu sömürüsü yaparak tepki alacaklarını bilirler ama duyacakları sözlere her defasında hazırlıksız yakalanmayı da başarırlar. Ufacık bir söz kalplerini milyon parçaya bölebilir. Haddinden fazla endişelenirler ve kaygıları anında midelerine vurur. Bazen de gerçeklikle bağlarını tamamen kopararak endişelerini bir kuruntular labirentinde devam ettirirler.

Çoğu karanlıktan ve denize hayran olsalar da derinlikten tuhaf bir şekilde korkabilirler. Hayvanları ise çok severler, adeta onların sessiz dilini konuşur, neye ihtiyaçlarını olduklarını hemen anlarlar. Çocuklarla da aralarında gizemli bir ilişki vardır. Genelde minikler Ay Yengeç insanına güvenir ve onun etrafındayken kendilerini rahat hissederler.

Manyetik ve mistik oldukları için pek çok kişiye ilham olurlar. Sezgiler bu insanlara varoluşun bir armağanı olduğu kadar, cezasıdır da. Evrenin kozmik tınılarıyla dolu olan ruhları, yüreğin gizlerine açılan kapılara benzer. Bu kapılardan sadece inandıkları, güvendikleri ve zalim olmayan insanların geçmesine izin verirler.

Haritanızda Ay’ın açıları ve bulunduğu ev incelenerek, daha ayrıntılı ve isabetli öngörüler yapılmaktadır.

Transit Ay Yengeç’te

Transit Ay’ın Yengeç’te bulunduğu evrede ev işleriyle ilgilenir, stoklarınızı tazeler ve ailenize önem ve öncelik verebilirsiniz. Tatil yapmak, nehir, deniz ya da göl kenarında sevdiklerinizle birlikte vakit geçirmek için olumlu dönemdir.

Hormonlarınızla ilgili dengesizlikler yüzünden beklenmedik davranışlar sergilemeniz de mümkündür. Unutmayın , hiçbir burç, kötü hissettiğinde kendini bir Yengecin ki hasta edemez ve iyi hissettiğinde mucizevi bir şekilde iyileştiremez. Ay Yengeç’teyse, zaman, duygusal şifa zamanıdır… Hem kendi yaralarını hem de sevdiklerinin yaralarını sarmak, ilişkiyi içtenlikle gözden geçirip vicdan temizlemek, samimiyet, güven ve şefkat hislerini tazelemek isteyenler için idealdir.

Sevgiyi değerli kılan, uğruna emek vermektir, Ay Yengeç’te bize bunu öğretir.  Siz iyisi mi, sevdiklerinize gönlünüzün güzelliğinden bir şeyler verin bu gün. Samimi, abartısız ama gerçek! Fazla beklenti içine girmek yerine, az ama öz olup, içtenlikle yapılan jestlerin kıymetini bilin. Eski defterleri fazla karıştırmayın, inatlaşıp, ayrıntılar üstünden hesaplaşmayın.


Astrolojik Danışmanlık Hizmetleri hakkında bilgi almak için ziyaret edebilirsiniz.


 

Benzer Yazılar;

Ay Koç Burcunda: Süper Kahraman!
Ay Boğa Burcunda: Keskin duyular
Ay İkizler Burcunda: Kalabalık bir orkestrayla yaşamak!
Ay Aslan Burcunda: Güneşin Çocukları
Ay Kova Burcunda: İnsanlık Ailesi
Ay Başak Burcunda: El emeği göz nuru!
Ay Terazi Burcunda: Benim Dengemi Bozmayınız!
Ay Akrep Burcunda: Yeraltı suları
Ay Yay Burcunda: Evini uzakta arayan
Ay Oğlak Burcunda: Deniz Keçisi
Ay Balık Burcunda: Derinlik Sarhoşluğu
Yükselen burç, Ay Burcu ve Güneş burcu

 

İlginizi çekebilecek diğer yazılar