Dünyanın Doğum Haritası (Thema Mundi)

Dünya genelinde tanınan astrologlardan bazıları astrolojiye kaynak teşkil eden faydalı çalışmaları yapmışlardır. Örneğin 1993 yılının başında, üyeleri arasında Robert Hand, Robert Zoller ve Robert Schmidt’de bulunduğu “Hinsight projesine” başlanmıştır. Daha sonra Robert’lerin yolları ayrılsa da projenin devamlılığı sağlanmıştır.

Projede eski astrolojik yazıtların Yunanca, Latince, İbranice hatta Aramice’den çevrilmesini sağlayarak Helenistik dediğimiz Batı Astrolojisinin temellerini araştırmayı amaç edinen astrologlar, “Hermes Sistemi” adını verdikleri bilgileri sunar, sisteme dair pek çok makale yazarlar. Aslında amaç Tropik Batı Astrolojisi ve Doğunun Vedic’i arasındaki tarihsel etkileşimi analiz etme çabasıdır. Bu projeden önce, bir çok kişi, Batı Astrolojisinin Vedic bilgilerinin manipülasyonu olduğunu düşünmekteydi. Arap matematikçi ve gökyüzü gözlemcilerinin sunduğu kaynakların temelde Eski Yunan bilgilerinden yola çıktığının (M.Ö. 200 civarı) kanıtlanmasıyla, bu etkileşim konusu biraz daha netlik kazandı. Helenistik çağ Batı Astrolojisinin köklerini temsil etmektedir.

Hindsight projesinin çevirileri sayesinde astrolojik öneme sahip, 2000 yıldır kullanılagelmiş bir teknik bilgi daha ortaya çıkar…

Thema Mundi

Astrolojiyle ilgili yazılar okurken, bazı terimlere rastlarsınız. Gezegenin yücelmesi, zararda olması, karşılıklı ağırlama, dekanatlar vs. gibi yüzlerce klasik bilginin mantığı neye dayanmaktadır? Cevabı Thema Mundi yani Dünyanın doğum anı olarak sembolize edilen Helenistik bilgidir. Bu bilgi tam olarak varsayımsal bir gökyüzü haritasıdır.

 

Görüldüğü üzere haritada yedi gezegen bulunmaktadır. Hepsi geleneksel yöneticileri oldukları burçlarda yer almaktadır. Yükselen Yengeçtir. Yani Zodyak Koç burcuyla değil ama Yengeç’le başlar. Eski bilgilerden günümüze gelen “Ay’ın insanoğluna, Satürn’ün Tanrılara açılan kapı” olduğu öğretisinin dayanak noktası da “Thema Mundi”dir. Güneş’in haritanın alt küresinde bulunmasıyla bu bir gece haritasıdır. Öncü burçlar görüldüğü gibi, köşe evlerdeki varlığını muhafaza etmektedir (Aslında Astrolojide ev bilgisi sonradan eklenen bir konudur. Örneğin Babil yazıtlarından elimize gezegen tabloları geçse de, evlerin anlamlarına dair bir bilgi bulunmaz. Ev anlamları, yükselenin keşfiyle gündeme gelmiş,  matematik bilgisiyle geliştirilmiştir).

Mısırlıların yeni yılı yaz döneminde, Sirius yıldızının yükselmesiyle başlardı. Mısırlılar aynı zamanda gökyüzünü Koç Burcu sayesinde ölçüyorlardı. Onlara göre bütün günlerin en başında yani yaradılışın ilk anında Koç gökyüzünün tam ortasında duruyor (MC noktası – 10. ev) aynı anda Ay Yengeç’te, Güneş Aslan’da Merkür Başak’ta, Venüs Terazi’de, Mars Akrep’te, Jüpiter Yay’da, Satürn Oğlak’ta bulunuyordu. Mısır’ın söz konusu Helenistik bilgiyle bağlantısı aşikar; Varsayımsal dünyanın doğum ahritasının10. evinde de Koç Burcu bulunmaktadır. Haritada yükselen de dahil olmak üzere her nokta burçların 15. derecesindedir.

• Satürn ve Ay arasında 180’lik bir açı vardır. Ay yaşamsa, Satürn yaşamın karşısındaki ölümdür. Bu nedenle karşıt açı en kötücül açı olarak benimsenir.

• Örneğin Mars ve Güneş arasında 90’lık açı vardır. Kare açı Mars karakterindeki, ikincil kötücül açıdır.

•Jüpiter Güneş arasında 120’lik açı vardır, 120 derecelik açı Jüpiter karakterinde en büyük iyicil olarak kabul görür.

• Venüs Güneş arasında 60’lık açı vardır. 60 derecelik açı kalıbı Venüs karakterindedir, ikincil en iyicil etkidir.

• Merkür Güneş ve Venüs arasında 30’luk açı varken, Merkür Ay’a ve Mars’a 60’lık açı yapmaktadır.

Açı mantığıyla burçların arasındaki ilişkiler hakkında da fikir sahibi olabiliyoruz.

Yöneticilikler konusunda gayet tutarlı kaynak sunan bu haritaya evler eklendiğinde bizi şaşırtır.  Dünyanın doğum anı haritasında Yengeç burcu yükseldiğinden, çıkardığımız her haritada Ay, haritanın yardımcı yöneticisi olarak ele alınmalıdır.

Dünyanın yaradılış anı varsayımları yukarıdaki grafikle de sınırlı kalmaz. Yaradılış anı hakkında farklı teoriler de vardır. Abu Ma’shar şöyle ifade etmiştir; “Derler ki Tanrı Dünyayı yarattığında, Yengeç yükseliyordu ve Jüpiter’de Yengeçteydi. Satürn Terazi’de, Kuzey Düğüm ikizlerde ve Güney düğüm Yay’da, Mars Oğlak’ta, Venüs ve Ay Boğa’da, Merkür Başaktaydı”. Bu açıklamalar bize yüceldikleri ve yönetici oldukları yerde bulunan gezegen konumlarını vermektedir. Hint Astrolojisine göre ise, yaradılış anında Güneş ilk ay durağında Sirius’un öncülüğünde parıldar. Ortaçağ filozoflarına göre ise Dünya yaradılışın 4. gününde ortaya çıkmıştır. Tanrı Güneş’i ilkbahar ekinoksuna Balık ve Koç arasına koymuştur. Fikirlerin ardı arkası kesilmez, kimisi bir haritaya dünyanın yaradılış anı derken, insanoğlunun yaradılışını bir diğer varsayımsal haritayla ifade eder! Sonuçta meseleyi derinlemesine araştırmak isteyen sonuca ulaşamaz ama rahatlıkla bir filozof olabilir!

Bu nedenle şimdilik kafamızı yaradılış efsanelerine yormuyor yöneticilik tablosunu ezberliyoruz!

 

Gezegen Yönetici olduğu burç Zararda olduğu burç Yüceldiği burç Düşük sayıldığı burç Verimli (hoşnut) olduğu burç
Güneş Aslan Kova Koç Terazi Yay
Ay Yengeç Oğlak Boğa Akrep Balık
Merkür İkizler (gündüz), Başak (gece) Yay (gündüz), Balık (gece) Başak Balık Koç, Akrep, Oğlak ve Kova
Venüs Terazi (gündüz), Boğa (gece) Koç (gündüz), Akrep (gece) Balık Başak İkizler, Yengeç ve Kova
Mars Koç (gündüz), Akrep (gece) Terazi (gündüz), Boğa (gece) Oğlak Yengeç Aslan, Başak ve Yay
Jüpiter Yay (gündüz), Balık (gece) İkizler (gündüz), Başak (gece) Yengeç Oğlak Boğa, Aslan ve Terazi
Satürn Kova (gündüz), Oğlak (gece) Aslan (gündüz), Yengeç (gece) Terazi Koç İkizler, Başak ve Akrep

 

Batının bilinen bütün astroloji kaynakları ve öngörü teknikleri bu gördüğünüz tabloyu temel almaktadır. Mutlaka ezberlenmesi gerekir. Gündüz ve gece olarak belirtilen yöneticilik, yine gündüz ve gece doğanların haritasında farklı önem ve etki sıralaması izleyecek demektir.

Astroloji deneyseldir. Doğum haritasındaki her gezegeni ayrı ayrı yükselene yerleştirilerek çıkarılan horoskoplar, gezegenin ifade ettiği konular dahilinde kapsamlı kişisel açıklamalar yapabilir. Buna Kuzey düğüm de dahildir. Örneğin doğum anı haritasındaki Kuzey Düğüm noktasını yükselene koyarak bir sağlık haritası çıkarmış olur, böylece potansiyel sağlık sorunları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Yükselen derecesine güneşi koymak, genelde doğum saati belirsiz haritalar için uygundur. Mesela 20 derece Yay’da doğmuşsunuz ama saatiniz belli değil; O halde yükselenin Yay’ın 20. Derecesinde bulunduğu bir haritaya göre genel yorumlar yapabilirsiniz.

 

İlginizi çekebilecek diğer yazılar