Geleneksel Astrolojide Evlilik Alametleri

Dişi ve eril prensiplerin bütünleşmesi, hayatın sürekliliğini sağlar, aralarındaki zıtlıklar ise dinamizmi ve evrimi tetikler. Bu nedenle yüzünü güneşe dönen çiçekler gibi birbirine döner Ademoğlu ile Havvakızının gönülleri, ama yine de aralarında süregelen çözümsüz bir çatışmadır aşk. Bazı aşklar kısa sürer, bazıları uzun… Fakat her biri bizi ustaca eğitir. Büyümektir en büyük maceramız, ve aşk toprağımızdaki tohumlara verilmiş bir su gibidir…

Evrendeki bütün ana temalar, astrolojinin çalışma alanı içinde yer alır. Aşk’ın da bunun dışında kalması düşünülemez. Astrolojinin büyük üstatları aşkın doğası ve aşk ilişkilerinin potansiyelleri hakkında oldukça önemli çalışmalar ortaya koymuşlardır.

Batı Astrolojisinin “kutsal kitabı” olarak kabul gören Tetrabiblos’un yazarı Claudius Ptolemy ve Horary Astrolojisinde mucizeler yaratmış William Lilly de eserlerinde Astrolojide evlilik alametlerine değinmişlerdir.

Ptolemy’nin Tetrabiblos’u orijinalinde Yunancadır. Elimde J.M Ashmand’ın İngilizceye çevirisi bulunmakta. Christian Astrology ile birlikte bu ağdalı söylemlerin içine daldığımda aslında belirtilen birçok terim için ayrı açıklamalar yazılabileceğini düşündüm. Bu nedenle size en anlaşılır şekliyle evlilikle ilgili bölümlerinden alıntılar yapmaya çalıştım. Bir çevirmen olmadığımı da anımsayarak umarım çabamı faydalı bulursunuz.

Burada sunulmuş bilgiler ileri seviyede Astroloji çalışmaları yapan yahut araştırmaya merak duyan kimseler için özellikle ilgi çekici olacaktır. Bunun dışında üstün körü bir bilgiyle, kimi işaretleri yorumlamak moralinizi bozmaktan öte işe yaramayacaktır.

Haritanın bir bütün olarak incelenmesi gerektiğini her zaman belirtiyorum. Parça parça anlamlandırmaya kalkıştığınız takdirde örneğin antik bilgilerin ışığında fatal anlamlar taşıyan yıldızlar vardır. Ama günümüz dünyasında bu anlamlar kullanışlı değildir. Aynı şekilde evlilik sembollerini de Astroloji hakkında çok az bilgisi olan kişilerin kendi haritalarını birebir  yorumlamak için kullanmalarını önermiyorum. Yine de astroloji hakkında fikir edinmek açısından keyifli bulacakları kanısındayım.

Dönemsel koşullar da yorumlar üzerinde etkili olmaktadır. Örneğin, Ptolemy döneminde kraliyet ailelerinde, kardeşler arasında evlilik gerçekleşirmiş. Ünlü Astrolog buna istinaden aynı kandan ya da kardeşler arasındaki evlilikleri öngörebilmek için de gezegen işaretlerini yorumlamıştır.

Ayrıca Ptolemy’nin bilgileri antik Mısır ve Babil’den “toplamalar” kıvamında olup, keskin söylemlerden çekinmez. William Lilly’nin de kadınlar hakkındaki – aslında dönemin bakış açısını yansıtan – acımasız yorumları vardır. Bu nedenle ben bu antik beyefendilerin ruhlarına yani  “aslında” söylemek istediklerine de tercüman olmaya çalıştım : )

 

Ptolemy’den Evlilik Göstergeleri

Erkekler İçin Evlilik İşaretleri

Erkekler için Ay’ın doğum haritasındaki yerleşimini incelemek gereklidir. Öncelikle eğer haritanın doğusal çeyreklerinde yer alıyorsa (4. 5. 6. 10. 11. 12. evler), harita sahibi erken evlenecek ya da kendisinden genç bir kadınla evlenecek demektir. Ama eğer batısal çeyreklerinde ( 1. 2. 3. 7. 8. 9. evler)  bulunuyorsa, geç evlenecek ya da kendinden yaşça büyük bir kadınla evlenecek demektir.

Eğer Ay Güneşin ışıkları altındaysa (yanık) ve Satürn’le açısı varsa evlenmeyi reddeder. Eğer Ay tekil burçlardan birindeyse ya da bir gezegenle yaklaşan açı orbu içinde kavuşuyorsa tek evlilik verecektir. Çift karakterli burçtaysa, ( Yay, İkizler, Balık) ve bulunduğu burçta başka gezegenlerle kavuşuyorsa birden fazla evlilik yapar.

Eğer Ay’ın kavuştuğu (yaklaşan açı orbunda) gezegenler uyumluysa erkek iyi huylu bir kadınla evlenir. Ama bu gezegenler malefik (kötücül) ise tam tersi olur. Eğer Ay Satürn’le kavuşuyorsa, eşi çok çalışkan ve sert mizaçlı olacaktır. Jüpiter’le birlikte onurlu ve iyi idareci kadın, Mars’la cesur ve dik başlı, Venüs ile neşeli, güzel ve alımlı, Merkür ile zeki ve pratik eş özellikleri verir. Bunun da ötesinde eğer erkeğin haritasındaki Venüs, Jüpiter, Satürn ya da Merkür’le kavuşuyorsa, evleneceği kadın kendisine ve çocuklarına bağlı, şefkatli olacaktır. Ama Venüs, Mars’ın yönetici olduğu bir burçtaysa hayal kırıklığına uğratır, kararsızlık ve duygusuzluk verecektir.

Kadınlar İçin Evlilik İşaretleri

Kadınların haritasında eş için Güneş incelenmelidir. Eğer haritanın doğusal çeyreklerinde bulunuyorsa ya genç evlenir ya da kendilerinden genç bir erkekle evlenirler. Güneş haritanın batısal çeyreklerindeyse, geç evlenir ya da eşleri kendilerinden yaşça büyük olur.

Eğer Güneş tekil burçlardan birindeyse ve doğusal gezegenlerden biriyle açısı varsa bir kez evlenir. Eğer çift karakterli burçlardan birindeyse ve birden fazla doğusal gezegenle açısı varsa, birden fazla evlilik yapabilir.

Eğer Güneş Satürn’le uyumlu görünümdeyse, sakin, başkalarına faydalı, çalışkan erkekle evlenir. Eğer Jüpiter’le uyumlu açıdaysa evlenecekleri erkek alicenap ve onurlu olur. Mars etkisiyle eş hareketli, şefkat ihtiyacında ve asi olacaktır. Venüs’le uyumlu ilişkide olan Güneş düzenli ve yakışıklı, Merkür’le uyumlu ilişkide ise tutumlu ve pratik bir eş getirir.

Kadının haritasında Venüsün etki aldığı yıldızlara da bakmak gerekir. Venüs Satürn’den etki aldığında cinsel yönden soğuk, Jüpiter’den etki aldığında iyi huylu ve cömert, Mars’tan etki aldığında aceleci, çabuk sinirlenen ve aldatmaya meyleden, Merkür’den etki aldığında ise gençlere ilgi duyabilen eşi ifade eder.

Sağlıklı ve uzun süren evlilikler, çiftlerin haritaları arasında “ışıkların” (Güneş ve Ay – sinastride incelenirken) birbirine uyumlu açılarda (kavuşum, üçgen, 60’lık) yerleşimiyle ilgilidir. Hatta erkeğin Ay’ı ve kadının Güneş’i arasında olumlu görünüm varsa, çok daha etkilidir. Ufak bahanelerle boşanmalar ve yabancılaşmalar, ışıklar ilişkisiz (150’lik açı) burçlardaysa, karşıt ya da kare açı yapıyorsa ortaya çıkar. Eğer iyicil gezegenler (Venüs, Jüpiter) ışıklarla olumlu etkileşimdeyse bu durum evliliği hoş, uygun ve faydalı hale getirir. Ama kötü gezegen etkilerinde (Satürn, Mars) birliktelik kavgacı, nahoş ve verimsizdir.

Işıklar hoşnut oldukları burçlarda yerleşmese dahi iyicil gezegen etkileri varsa ilişki yenilenir, toparlanır, kişiler birbirine karşı iyi niyetli ve şefkatli olur. Tamamen ayrılmaz, tekrar bir araya gelmeye çalışabilirler. Ama eğer ışıkların zararlı yerleşimine bir de kötücül gezegen etkileri eşlik ediyorsa, şiddetli boşanmalar olasıdır. Tekrar bir araya gelmeleri imkansız da olabilir.

Eğer kötücül gezegen görünümlerine Merkür de eşlik ediyorsa kötü şöhret ve karşılıklı suçlamalar olacaktır. Venüs’ün kötücül bir etkiye eşlik etmesi ise ilişkinin saflığını yok eder, zinaya olasılık verir.

Her şekilde evlilikler Venüs, Mars ve Satürn yerleşimleri incelenerek yargılanmalıdır. Eğer bu gezegenler ışıklarla olumlu açılardaysa, ilişkinin evcil ve yasal olacağına kanaat getirebiliriz.

Evlilikler, haritalar arasında Venüs’ün, Mars ve Satürn’le olan ilişkisiyle şekillenir; Mars’la yüceldikleri konumdaysa, aralarında üçgen açı varsa aynı yaşlarda iki kişinin ilişkisini gösterecektir; Yine Satürn ile uyumlu burç ve evlerdeyse (özellikle Venüs Satürn arasında üçgen varsa), kişilerden biri yaşça büyük olacaktır.

William Lilly’e Göre Evlilik Göstergeleri

Öncelikle erkeklerin evliliğinde prensip olarak Ay ve Venüs incelenmelidir.

İkinci olarak 7. ev ve yöneticisine bakılır

Üçüncü olarak 7. evde yerleşmiş gezegen ya da gezegenlerin doğası ve kalitesi incelenerek eşin serveti ya da diğer durumlar hakkında yorum yapılmalıdır.

Eğer Venüs ve Ay verimsiz (kısır) varsayılan burçlarda yerleşmişse (Başak, İkizler, Aslan) 6, 9, 12 ve 8. evlerde bulunuyorsa, evliliğe isteksiz kişiyi ya da yalnız bir yaşamı gösterebilir. Aynı şekilde 7. ev yöneticisi de verimsiz bir burçta sert açılar altındaysa, Satürn ile kavuşuyorsa bu ihtimal daha da güçlenecektir.

Eğer Ay Akrep’te Aslan ya da Boğa’daki Satürn ile arasında kare açı oluşuyorsa ya da Ay Yanıksa Oğlak, Kova ya da Terazi Satürn’ü ile arasında kare ya da karşıt açı oluşuyorsa, kişi asla evlenmeyebilir.

Eğer 7. ev verimli burçlardan birindeyse, yönetici talihsiz yerleşmiş olsa bile, 7. evde bulunan iyicil bir gezegen etkisi bunu telafi edebilecektir. Özellikle Venüs ve Ay verimli burçlarda ve 1, 5, 10 veya 11. evdeyse evlilik öngörülür.

Eğer kişinin Venüs’ü Mars’la olumsuz açılar yapıyorsa, aşk hayatında ya da ilişkilerinde sıkıntı yaratacaktır. Yine bu gezegenlerin bulundukları burçların yöneticileri olumlu yerleşimdeyse, ilişkilerinde mutluluk ve başarı sağlanabilir.

Satürn ve Mars 1. ve 7. evler arasında karşıt açı yapıyorsa ya da Satürn 7. ev başlangıç çizgisine yakın duruyorsa yahut Venüs Aslan ya da Akrep’te ise ve Mars’la açısı yoksa ya da Mars Başak’ta, Oğlak’ta veya Boğa burcunda 7. evde yer alıyorsa, kişi kadınlara düşkündür, tutkulu ve şehvetli olur. Ancak kendine eş seçmekte/bulmakta son derece zorlanacaktır.  Aniden evlenmesi de olasıdır.

Eğer evlilikle ilgili gezegenler ya da Ay  doğusal denen çeyrek bölümlerde yer alıyorsa (4. 5. 6. 10. 11. 12. evler) o zaman erkek genç evlenecek ya da olgun yaşlarına geldiğinde, kendisinden genç bir bayanla evlenecek diyebiliriz.

Eğer evlilikle ilgili gezegenler batısal çeyrek dairelerde bulunuyorsa ( 1. 2. 3. 7. 8. 9. evler) geç evlilik verir ya da erkek genç yaşında bir dulla yahut kendinden yaşça büyük biriyle evlenebilir.

Haritadaki evlilik göstergesi olan gezegenlerin hareketleri incelenmelidir. Eğer gezegenler hızlı ve ileri hareket halindeyse genç yaşta evlilik beklenir. İlgili gezegenlerinin durağan, yavaş ya da geri harekette olması gecikme verir.

Eğer evlilikle ilgili gezegenlerin tümü su burçlarındaysa (verimli burçlar), kişinin birçok ya da birden fazla eşi olur. Başak, Aslan ya da İkizlerdeyse aksi olur. Erkek için Ay ve Venüs’ün evliliğe dair en etkili kanıtları göstereceğini ifade etmiştik. Bu nedenle hangi burçta olursa olsun, 7. evdeki Ay, – Satürn ya da Güneş’ten telafi edilemeyecek kadar sert açılar almadığı sürece – erkekler için birden fazla eşi gösterecektir.

Evlilikle ilgili gezegenler 9. ya da 3. evde yerleştiyse, ya da kapalı (peregrine) burçtaysa, temel asaletlerinden birinde değilse, harita sahibi tamamen bir yabancıyla ya da kendi ülkesi dışında doğmuş biriyle evlenir.

7 ev yöneticisi 9. evdeyse, ya da 9. ev yöneticisi 7. evdeyse de aynı yorum yapılır. Kişinin eşi, dinine bağlı, zengin ve güç sahibi olabilir. Bu durum özellikle bu ev yöneticilerinin iyi yerleşmiş olmasında daha çok anlam kazanır. 9. ev yöneticisi Venüs ise, Venüs haritanın 1. ve 10. evlerinde yerleştiyse ya da 7. evde Güneş Ay kavuşumdaysa yahut Güneş ya da Ay 7. ev yöneticiyse ya da 3. evde şans noktası bulunuyorsa aynı olasılık söz konusudur. Erkeğin evleneceği kadın, kendi doğduğu yerden olmayacaktır.

Jüpiter, Venüs ve Ay arasında uyumlu açılar varsa ya da bu gezegenler 7. eve yahut 7. ev yöneticisine olumlu açılar yapıyorsa, kişinin eşi oldukça güzel olur. Buna rağmen eğer Jüpiter Ay ile 7. evde kavuşuyorsa, evlilikle ilgili diğer işaretler de olumsuzsa eşin fiziksel açıdan çekici olması beklenmez.

Eğer Venüs oryantal konumdaysa, temel asaletindeyse ve Jüpiter’e açısı varsa, evlilikte kadın lider olacaktır.

Eğer Venüs  erkeğin 2. evindeyse, kişi eşiyle serveti için evlenebilir.

Venüs  6. evdeyse kişi çalışanı ya da kendine göre daha alt sınıf biriyle evlenir.

Venüs 4. evdeyse, Kova’da bulunan Ay’a kare ya da karşıt açı yapıyorsa evleneceği kadın “hafif” olabilir. Eğer Ay Yengeç’teyse kadın şehvetli olacaktır.

Venüs 11. evdeyse kişi çocuklu bir kadınla birlikte yaşayacaktır.

Venüs 10. evde ise harita sahibi asil ruhlu bir kadınla evlenir. Eğer Venüs’le Jüpiter arasında olumlu bir açı varsa soyluluk artar.

Eğer Ay 4. evindeyse ve Venüs Satürn’le birlikte 9. evde bulunuyorsa eşinin çocuğu olmaz.

Venüs 6. evde Satürn ve Mars ile kavuşuyorsa, harita sahibine aldatılma konusunda dikkatli olması tavsiye edilir.

7. ev yöneticisinin 10. Evde ya da  10. Ev yöneticisinin 7. Evde yer alması toplumsal konumuna ve ailevi değerlerine uygun bir eşe işaret eder.  Aynı kural 7 ve  2. Evlerin yöneticileri arasında da geçerlidir.

Buna karşın, 12. Evin yöneticisinin 7. Evde ve 7. Ev yöneticisinin 12. Evde bulunması maddi durumu iyi olmayan bir eşin habercisidir. Eşin iyi yetiştirilmemiş bir kişi olması ve onursuz bir geçmişe sahip bir ailden gelmesi de mümkündür.

Lilly’e Göre Kadınlar İçin Evlilik Göstergeleri

Kadınların evlilik göstergeleri için öncelikle haritalarında Güneş ve Mars yerleşimlerine bakılmalıdır.

İkinci olarak 7. ev ve yönetici gezegeninin yerleşimi incelenir.

Üçünü olarak 7. evde bulunan gezegen ya da gezegenler önem taşıyacaktır.

Kadınların haritaları da aynen erkeklerin haritalarında olduğu gibi söz konusu işaretlerin yerleşimine, vesilesiyle kalitesine bakarak yargılanmaktadır. Sadece Güneş’in yerini Ay, Venüs’ün yerini Mars alacaktır. Evlilikle ilgili semboliklerin kısır ya da verimli burçlarda bulunup bulunmadığına bakılır. Tek ya da çift karakterli burçlarda bulunup bulunmadıkları incelenir. Buna göre gezegenlerin talihli ya da talihsiz olup olmadıkları, zayıf ya da güçlü yerleşimleri yorumlanır.

Doğum haritasında Venüsü 7. Evde ve Satürnü 4. Evde yer alan bir kadının, evlilik dışı cinsel oyunlara ilgi duyması beklenmez. Bu kişi mutlaka evlenmeyle sonuçlanan ilişkilerin peşinde olacaktır.

MC ve Güneşin yönü kadının evlilik zamanı hakkında fikir verir; eğer güneş haritanın doğu yönünde konumlanmışsa kadın genç yaşta evlenir ve kendinden büyük bir eş alması mümkündür. Buna karşın batı yönünde konumlanan  bir güneş geç evlilikler ve genç yaştaki eşler getirir.  Güneşin çok sayıda gezegenle açı yapması birden fazla evlilik olasılığını arttırır.

7. evin yöneticisinin ve güneşin ilişkide bulunduğu planetler evlenilecek eşin karakteri hakkında bilgi verir.

8. evin yöneticisi haritada iyi konum almışsa kadının zengin bir erkekle evleneceği öngörülebilir.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar