İLİŞKİ ANALİZİ

İlişki Analizi

Evrendeki bütün ana temalar, astrolojinin çalışma alanı içinde yer alır. Aşkın da bunun dışında kalması düşünülemez. Bazı ilişkilerin doğası o kadar zengin toprağı o kadar bereketlidir ki çok geniş zamanlara ve çok farklı alanlara yayılıp, hayırlı meyveler verirler. Bazı ilişkiler ise, verecekleri tadı ve dersi verip hayatımızda başka deneyimlere yer açmak için sona ererler. Bir ilişkinin dinamiklerini objektif olarak değerlendirmek, bize enerjimizi iyi kullanmak ve yaşadığımız tüm ilişkilerde verimli bir alışveriş içinde olmak imkanını sağlar.

Bir aşk ilişkisinin doğasını çözümlemek için önce aşk ortaklarından başlamak gerekir. Bir kişinin aşk ilişkisi içindeki tutumunu belirleyen birçok faktör vardır. Kişiye özel haritada bazı gezenlerin aldıkları konumlar, bize o partnerin duygusal karakterini, ilişkilerden beklentilerini, zaaflarını, kör noktalarını ve önemli tercihlerini belirleyen öncelikleri gösterir.

İlişkinin dinamiğini incelerken iki kişisel haritanın birbiri üzerine oturtulması ve bir kişinin gezegenlerinin diğer kişinin haritasında düştüğü evler ve etkileşime girdiği gezegenlerin incelenmesine dayalı Synastri yöntemi  kullanılır. Bu yöntem, ilişkide kişilerin oynadıkları rollerin belirlenmesini ve birbirlerinden etkilenme biçimlerinin ortaya çıkmasını sağlar.  Davison analizi ise ilişkiyi kendi karakteri olan bir vaka gibi ele alır. Kompozit harita olarak tanımladığımız bu çalışma ilişkinin taşıdığı potansiyeli tanımlamak için yararlıdır.

Belirttiğim yöntemlerle hazırlanmış İkili Uyum & İlişki Potansiyeli Analizi örneği  için lütfen İlişki Analizi linkini ziyaret edin.

Örnekte de görüleceği gibi, danışmanlıklarda standart yorumların alt alta konulmasına dayalı yaklaşımdan kaçınıyor ve her kişi ve ilişkinin kendine özgü rengini ortaya çıkartan titiz bir çalışma yapıyorum. Analiz için gerekli olan soru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Ücret ve prosedür konusunda bilgi sahibi olmak için aşağıdaki alanı doldurarak benimle irtibata geçebilirsiniz.