Claudius Ptolemy’den (Batlamyus) Astrolojik Aforizmalar

Ünlü antik çağ astroloğu Ptolemy, Tetrobiblos isimli eserinde, Astroloji ve bu kadim öğretiyi uygulayanlar için belli kurallardan bahsetmiştir. Onlardan bazıları;

*Aşk ve nefret tam muhakemeyi zayıflatır zira her ikisi de önemsiz şeyleri büyütür önemli olanları gözardı etmemize neden olurlar.

*Bilgiye açık bir zihin gerçeği kavramaya yüksek eğitimli bir zihinden daha yatkındır.

*Yıldızların doğasına aşina olan yetenekli bir insan bir çok etkiyi devre dışı bırakmaya ve bazılarını ise henüz oluşum aşamasındayken farkederek önlem almaya muktedirdir.

*Eğer Astroloğun 7. ev ve yöneticisi zararlı etkiler altındaysa, bu kişi hatalar labirentinde dolanıp duracaktır.

*Nasıl ki yetenekli bir çiftçi toprağı işleyerek doğanın niteliğini yükseltirse üstün bir zihin de semavi iradenin gerçekleşmesini kolaylaştırır.

*Bir iş için uygun zaman saptaması yaparken, iyi bir Astrolog kötücül etkili gezegenleri de tıpkı yetenekli bir hekimin zehirleri şifa amacıyla kullanması gibi işe yarar hale getirebilir.

*Doğru zamanı saptayabilmek için mutlaka üzerinde çalışılan kavramın niteliğini dikkate almak gerekir.

*Hayatın göklerin kanununa göre nasıl işlediğini incelerken mutlaka sabit yıldızların da etkilerini kontrol edin.

*Bir kişinin ölümü vaki olmadan kaç yıl yaşayabileceği hakkında tahmin yapmaktan kaçının.

*Ay Jüpiter ile kavuşmadıkça arınma (bazı etkilerin tam anlamıyla sonlanması ve yeni sürecin başlaması) mümkün değildir.

*Ayın etkileşime girdiği yıldızların tabiatı kişinin aktivite seviyesini olumlu veya olumsuz yönde etkiler.

*Venüs hangi burçtaysa o burcun yönettiği vücut bölümü kişi için haz kaynağıdır!

*İki kişi arasında olumlu ilişki ancak iyicil gezegenlerinin birbiriyle uyumlu konumlanması halinde oluşacaktır.

*Aşk ve nefreti ışıklar (güneş ve ay) arasındaki uyum ve uyumsuzluk kadar kişilerin yükselen burçları da belirler; Ilımlı tabiatı olan burçlar iyi niyeti arttırır.

*Kötücül etkili yıldızlar yükseleni baskı altında tutuyorlarsa harita sahibi düşük zevklere ve uygunsuz tercihlere eğilim gösterir.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar