İkincil İlerletilmiş Haritalar – (S.Progressions)

Ruhumuza ve kalbimize hitap eden ve kozmosun yaratıcı yönünü açığa çıkaran Astroloji, evrensel düzeni ve prensiplerini anlamamız için muhteşem bir kılavuzdur.  Astroloji, dünya sahnesinde sergilenen yaşam denen sınırsız oyundaki rolümüzü tanımamıza yardım eden bir dil, geçmişi, şimdiyi ve geleceği birbirine bağlayan şeffaf bir zincirdir.

Astrolojide gelecekle ilgili tahminlerde bulunmak için çeşitli öngörü yöntemleri kullanılmaktadır. Astroloji öğrenmeye ilk başlayanlar öncelikle, daha güvenilir ve pratik olduğunu düşündükleri için popüler bir yöntem olan ve olayların gerçekleşeceği zamanları gösteren “transitlere” aşina olurlar. Transitler dışında, “solar arc, progression, primary direction vb. İsimler alan ve daha az bilindiği halde son derece tutarlı neticeler almamızı sağlayan öngörü teknikler de mevcuttur.

Kullanılan öngörü tekniklerinin ortak prensibi, mevcut gökyüzü dinamiklerine bağlı olarak doğum haritasının temsil ettiği potansiyellere, farklı yaklaşımlar getirmeleridir.  İsabetli tahminlerde bulunmak ve olasılıklara dair daha geniş bir perspektife sahip olmak için astroloji kapsamındaki bütün öngörü yöntemlerinin öğrenilmesi ve sentezlenerek uygulanabilmesi gereklidir. Aksi halde danıştığınız ya da eğitim aldığınız kişinin yetersizliği, sizin de astrolojik bakışınızı kısıtlayabilir.

Daha evvel Güneş dönüşü (solar return) haritalardan bahsettiğim bir yazı hazırlamıştım. Güncel yazılarımda ise tutulmalara ve transitelere bolca değiniyorum. Bu yazıda, gelecekte gerçekleşebilecek olayları tespit etmemizi, ama daha da önemlisi kişisel evrimimizi takip etmemizi sağlayan bir öngörü tekniğinden, ikincil ilerletme (secondary progression) yönteminden bahsedeceğim.

İkincil İlerletme Yöntemi

İkincil ilerletilmiş haritalarla gerçekleşecek olayları geniş zamanlar içerisinde öngörebiliriz. Ama bu yöntemin en can alıcı kısmı, görünürde yaşadığımız tecrübelerin, ruhani yolculuğumuza nasıl bir katkıda bulunduklarını göstermesidir.

Nasıl ki doğum haritamız sahip olduğumuz olumlu ve olumsuz potansiyellerimize ışık tutmaktadır, ikincil ilerletilmiş harita ise bize manevi bir açılım sunarak, yaşam boyu sürecek kişisel gelişimimizin basamaklarını gösterir. İkincil ilerletilmiş harita, bizi büyük bir değişim kararı almamıza iten temel motivasyonu tanımlamakla birlikte, karşılaştığımız dünyevi olayları aslında ruhani olarak nasıl algıladığımızla ilgilenir.

Transit gezegenler ve bu gezegenlerin kendi aralarındaki ilişkileri, herkesin doğum haritasına göre farklı olaylara işaret edebilirler fakat aynı zamanda hepimiz için benzer dönemleri sembolize ederler. Örneğin transit Güneş’in Mart ayıyla birlikte Koç burcuna ilerlemesi, hepimiz için baharın başlangıcı anlamına gelir. Oysa bir kişinin progress haritasındaki Güneş’i, Balık burcundan Koç’a ilerliyorsa bu son derece kişiseldir. Zira kişi Balık burcu olduğu halde, önündeki 30 sene boyunca yaşamını bir koçun gözünden tecrübe edecek demektir. Transitler bizim dışımızdaki sürekli gelişen olaylar ve bizim bu olaylara görünürde nasıl yanıtlar verdiğimizdir.  İkincil ilerletilmiş haritalar ise uzun vadelerde gelişen olaylara karşı psikolojik tutumumuzdur.

Örneğin progress haritada Güneş Koç burcundan Boğa’ya geçiyorsa, kişi Koç’a özgü bağımsızlığını muhafaza edecektir ama bir yandan Boğa’nın materyalist bakış açısına sahip olacak, hayatını garantiye almanın yöntemlerini araştıracak ve kalıcı değerler inşa etmeye sıcak bakacaktır. Prog. Güneş burç değiştirirken kendi burcunuzun niteliklerini elbette silmez, fakat burcunuza yeni nitelikler kazandırır.

İkincil ilerletme ya da bir diğer ismiyle progress harita, kişinin öznel bilinç evriminin aşamalarını gösteren bir araçtır. Dışarıya yansıttığımız sübjektif tepkilerin daha derin katmanlarını ve bu katmanların işleyişini ikincil ilerletilmiş haritada görebiliriz. Bu yöntemle, gerçekleşecek olaylar konusunda transitler kadar net zamanlamalar yapılmaz. Fakat geri planda değişen bilinç seviyelerini görebiliriz.

Teknik Detaylar

*İkincil ilerletilmiş haritanın formülü 1 yıl için 1 gündür. Misal bir kişinin 25. yaşının progress haritası çıkarılmak isteniyorsa, kişinin doğum haritası 25 gün sonrasına ilerletilmelidir. 1 Mayıs 1960 doğumlu kişi için, çıkarılan 25 Mayıs 1960 tarihli harita aynı zamanda kişinin 25. Yaşının progress haritasıdır. Çok basit. Yine de mantığını anlamakta zorlananlar, astroloji programlarından faydalanabilirler.

*Progress haritalar daima doğum yerine göre çıkarılmalıdır.

*İkincil ilerletilmiş haritada açı toleransı 1 derece alınır.

*Tahminlerde bulunurken progress Güneş, Ay, yükselen burç, Başucu noktası (MC) ve bu noktaların yönetici gezegenlerinin ev, burç ya da dekan değiştirmesi öncelikli olarak dikkate alınmalıdır.

*Progress haritada yeniay ve dolunayın oluştuğu yıllar ve progress gezegenlerin natal gezegenlere açıları incelenmelidir.

*Progress haritaya 1 gün = 1 yıl mantığı hâkim olduğu için, Satürn ve sonrası gezegenler son derece yavaş hareket ederler. Dolayısıyla progress haritada tek başlarına dikkate alınmazlar. Satürn ve ötesi gezegenler kişinin yaşlılık yıllarında çok daha etkili olacaktır.

*Progress Ay bir burçtaki seyahatini ortalama 2,5 sene içerisinde tamamlar, zira her ay 1 derece ilerler. Zodyak’ın tamamını dolaşması ise 27-28 yıla, yani tam bir transit Satürn dönüşüne eşdeğerdir.

*Güneş ise prog. Haritada her yıl için 1 derece ilerlediğinden bir burçta 30 sene kalır. Ortalama insan ömrü göz önüne alındığında, prog. Güneş yaşam boyu en fazla 3 burç değiştirebilir. Misal eğer aslanın 24. Derecesinde bir güneşiniz varsa, 6. Yaşınızdan itibaren prog. Güneş’in burç değiştirmesiyle birlikte daha “bBşaksı” özellikler de sergilemeye başlayabilirsiniz. 36. Yaş dönümüzle birlikte Terazi dönemi başlar.

*Prog. Güneş’in ve Ay’ın bir burcun 27. Derecesinden itibaren diğer burca ilerlediği yıllar için yer, iş, çevre, statü ve imaj değişikliği gibi önemli olaylar öngörülebilir. Değişim Güneş’in ve Ay’ın bulunduğu ev, burç ve yaptıkları açılara göre bazen sancılı bazen de kolaydır.

*Prog. Haritada bir gezegenin durağanlaştığı, ileri ya da geri hareketine başladığı yıl ve yine prog. Gezegenin natalde hassas olan bir dereceye ya da sabit yıldıza açı oluşturması da çok önemlidir.

*Progress haritalarda bir gezegenin durağanlaştığı, geri ve ileri hareketlerine başladıkları yıllar, doğum haritasında temsil ettikleri potansiyellerle ilgili olarak önemlidir. Retro dönemine girecek olan gezegen, daha önce anlam ve önem verilen bir konudan kopmayı, ayrılıkları, geri çekilmeyi temsil edebilir. İleri hareketine başlayacak olan gezegen ise, uzun zaman boyunca biriken bir enerjinin uygulamalı olarak ortaya çıktığı aşamadır. Bir gebeliğin sonucuna benzetilebilir. Örneğin haritasında Retro Merkür’e sahip içe kapanık biri, progress haritada Merkür ileri gittiği zamandan itibaren daha dışa dönük ve sosyal biri haline gelebilir. Yeni bir eğitim almaya başlayarak hayatına yeni bir yön verebilir.

*İki kişiyi bir araya getiren kadersel etkileri görmek için de bu kişilerin progress haritalarının karşılaştırılması şaşırtıcı sonuçlar verebilir.

İkincil İlerletilmiş Ay – Biyolojik Saat, Olgunluk Döngüsü

Daha önce de vurguladığım gibi progress haritada Ay her 27-28 senede bir, Yeniay fazına bürünür. Her 13-14 senede bir ise progress Ay dolunay fazını tekrar eder.

Prog. Ay burç ve ev değiştirdiğinde, maddi ve manevi ihtiyaçlarımız da değişir. Örneğin Ay 4. Eve ya da Yengeç burcuna ilerlediğinde, kişinin hayatındaki temel gereksinimleri değişecektir. Kişi köklerine ve tarihe yoğun ilgi besleyebilir. İkamet değiştirebilir, evliliğe ya da aile kurmaya sıcak bakar.

Ay’ın progress haritadaki ya da natal haritaya yaptığı açıların etkisi ise ortalama 3 ay sürmektedir.

Progress Ay’ın evlerdeki ve burçlardaki etkilerine kısaca değinirsem;

Birinci Evde ya da Koç Burcunda

Bağımsızlık mücadelesi getirir. Hayata meydan okumak hissi vardır dolayısıyla kişi kendisine rakip olan kişileri hayatına çeker ya da sinirli ve öfkeli insanların yol açtığı durumlarla karşılaşır. Prog. Ay’ın birinci evdeki ya da Koç burcundaki yerleşimi, kendi kararlarını vermek, aksiyona geçmek demektir. Fiziksel görünüşte değişiklikler, kimliğin, ismin, imzanın vb. değişimi, uzun zamandır üzerinde emek verdiğiniz bir projenin ortaya çıkması anlamına gelebilir.

İkinci Evde ya da Boğa Burcunda

Maddi yatırımlarınızı yeniden gözden geçirebilirsiniz. Geçmiş birkaç sene içinde verdiğiniz ani kararlar sonucunda borçlanmış olabilirsiniz. Prog Ay’ın Boğa burcundaki ya da 2. Evdeki seyahati borçlarınızı ödeme dönemini temsil edebilir. Geçen 2,5 senede yaptığının tercihlerin maddi ya da manevi ödülünü almak ya da bedelini ödemektir. Sigorta, kira ya da emeklilik maaşı almaya başlayabilir, evinizi ya da işyerinizi kapsamlı bir tadilata sokarak yenileyebilirsiniz. Daha yavaş ilerleyecek, daha uzun soluklu ama bol kazanç getirecek projelere başlanabilir.

Üçüncü Evde ya da İkizler Burcunda

İkizler burcuna ya da üçüncü evde ilerlemeye başlayan prog. Ay, kardeşlerle ilgili meseleler ve gelişmeler anlamına gelebilir. Yeni şeyler öğrenmek ister, kendinizi ifade etmenin yeni yöntemlerini arar, dolayısıyla yeni eğitimler alabilirsiniz. Normalden çok daha fazla seyahat edebilir, hayatınıza yeni bir yön verecek bir yolculuk yapabilir, araba alır ya da arabanızı değiştirebilirsiniz. Sosyal çevreniz değişir ya da genişler. Aşk hayatınızda iki farklı kişi arasında bir tercih yapmanız gerekebilir.

Dördüncü Evde ya da Yengeç Burcunda

Aile, yuva, ev ya da aileye bağlı olaylar ve gelişmeler önünüzdeki 2,5 yılın ana konusunu belirleyecektir. Çocuk sahibi olabilir, evlenebilir, taşınabilir, yeni bir işe başlayabilirsiniz. Prog. Ay’ın dördüncü ev ya da Yengeç burcuyla buluşması, bir eğitim döneminin de sonuna işaret edebilir. Eğer son yıllarınızı evden uzakta geçirdiyseniz, prog. Ay bu yerleşimiyle sizi evinize ya da doğduğunuz yere çağıracaktır. Büyümemiz, olgunlaşmamız ve başkalarını büyütüp olgunlaşmalarına vesile olmamızla ilgili bir dönemdir.

Beşinci Evde ya da Aslan Burcunda

Yeni bir hobi edinebilir, var olan ama haberiniz olmayan yeteneklerinizi keşfedebilirsiniz. Dünyanın sizi tanımasını arzu eder, belli bir işte marka olmayı kafanıza koyabilirsiniz. Kendinizi bir çocuk sahibi olmaya hazır hissedebilirsiniz. Yeni bir aşk ilişkisi başlayabilir.

Altıncı Evde ya da Başak Burcunda

Var olan sağlık sorunlarınızdan kurtulmak ya da işinizi mükemmelleştirmek için hayatınızda yeni düzenler benimseyeceğiniz bir dönem olabilir. Yanınıza yeni bir çalışan ya da asistan alabilirsiniz. İş yerinde normalden daha fazla zaman geçirmenize ve çok çalışmanıza neden olacak yeni projelerin başlangıcı bu döneme denk gelebilir. Başkalarıyla ortak çalışmalar yapmayı öğrenmeniz ve hizmet sektöründe aktif roller almanız gerekebilir.

Yedinci Evde ya da Terazi Burcunda

Ayrılıkların, evliliklerin, ortaklıkların ya da mahkemelerin gerçekleşeceği bir dönem olabilir. Sosyal ilişkilerinizi güçlendirmeye çalışır, hayatınıza yeni insanlar almak için gönüllü davranabilirsiniz. Önünüzdeki 2,5 sene boyunca yaşamınıza birlikte çalışacağınız yeni bir avukat ya da danışman girebilir.

Sekizinci Evde ya da Akrep Burcunda

Yeni bir doğumla aileniz genişleyebilir. Kredi, vergi ya da sigorta borçlarıyla ilgili sorunları düzeltmeniz gerekebilir. Bilhassa kadınlar tenselliğin ön planda olduğu ilişkilere sıcak bakarak kendi cinsellikleriyle ilgili yeni bir uyanış yaşayabilirler. Ancak kendi tutkularınızın ve duygularınızın derinliğini anlayabilen insanları hayatınızda tutmak, geri kalanlara zaman harcamak istemeyebilirsiniz. Dolayısıyla dramatik bitişler olduğu kadar, hayatınızda yeni başlangıçlar da gerçekleşir. Kendinizi, başkalarını yani genel olarak hayatı analiz etmeye daha büyük bir merak duyar, etrafınızı gözlemlemeye başlarsınız.

Dokuzuncu Evde ya da Yay Burcunda

Yüksek eğitim, eğitimle ilgili önemli bir sınav, göçmenlik başvurusu, yurtdışı seyahati gibi konular gündeme gelebilir. Eğitimci ya da öğrenci rolü üstlendiğiniz yeni bir evreye başlayabilirsiniz. Uluslararası ilişkiler, felsefe, astroloji gibi konulara ise ilginiz artabilir. Dünyayı keşfetmek, yeni insanlar ve kültürler tanımak, yeni diller öğrenmek istersiniz. Daha önce çok isteyip de göremediğiniz yerlere yolculuk yapabilirsiniz.

Onuncu Evde ya da Oğlak burcunda

Kariyeriniz, saygınlığınız, sosyal mevkiiniz ile ilgili bir değişim dönemidir. Evlilik ya da boşanma gündeme gelebilir. Ya çok kazanır ya da çok para kaybedersiniz! Toplumun sizi nasıl gördüğüne kafa yorar, ancak disiplinle çalışırsanız size itibar sağlayacak bir işe ya da projeye başlayabilirsiniz.  Prog. Ay’ın onuncu evdeki ya da Oğlak burcunda ki seyahati en ulaşılmaz olduğunu düşündüğünüz hedeflerinize doğru yola çıkmak demek olduğu kadar, korkularınızla yüzleşmeniz anlamına gelebilir.

On birinci Evde ya da Kova Burcunda

Kendinizi, sizinle benzer düşünen bir grup insan arasında bir amaç uğruna çalışırken bulabilirsiniz. Yeni bir kulübe üye olabilirsiniz. Yeni bir arkadaş çevresi, hedefleriniz yönünde size destek olabilir. Mesleğinizden elde ettiğiniz gelirde pozitif ya da negatif yönde bir değişim meydana gelebilir. Hayallerinize çok kafa yorar ve ani kararlar alarak geleceğinize sizin bile hiç tahmin etmediğiniz yeni bir yön verebilirsiniz.

On ikinci Evde ya da Balık Burcunda

Prog. Ay Zodyak’ın tamamını dolaşık on ikinci eve ya da Balık burcuna vardığında, bir nekahet dönemi yaşarız. Emeklilik yılınız bu evreye rastlayabilir. Göz önünde olduğunuz işlerden ziyade, geri planda çalıştığınız projelerde yer almayı tercih edebilirsiniz. Eğer bir sanatçıysanız yaklaşık 2,5 – 3 sene sürecek bir proje için kendi iç âleminize kapanıp emek verebilirsiniz. Eğer kendinizi duymayı reddeder, sezgilerinize ve yaratıcılığınıza kulak vermezseniz, 2,5 sene sonunda beklediğiniz verimi alamayabilirsiniz. Bu dönem bilinçaltınızdaki çöpleri ayıklamak, rüyalarınızın zenginliğini keşfetmek, manevi yanınızı güçlendirmek ve tedavi almak için çok uygundur. Gizli bir aşk ilişkisine kendinizi kaptırmanız mümkündür. Çoğu zaman kendinizi kaybolmuş hissetseniz bile, yeniden doğumun çok uzak olmadığını hatırlamanız gerekiyor.

(Bu yazıda Prog. Ay’ın etkilerine değindim. İkincil ilerletilmiş haritalar hakkında daha kapsamlı kişisel bilgiler edinmek için danışmanlık servislerini kullanabilirsiniz.)

 

Son olarak…

Geriye dönüp baktığınızda Prog. Ay’ın burç ya da ev değiştirdiği zamanların hayata bakış açınızı, davranışlarınızı ve yaşam tarzınızı nasıl da değiştirmiş olduğunu açıkça görebilirsiniz.

İçinde bulunduğunuz zaman aralığında öğrendikleriniz anlamlıdır ama hayatınıza daha geniş ve derin bir vizyon katmak istiyorsanız, ikincil ilerletilmiş haritanızın sunduklarını da hafife almamanız gerekir. Zira iç âlemimizde yaşadığımız duygular çoğu zaman somut olarak yüzleştiğimiz olaylardan daha önemli hale gelerek hayatımızı kontrol edebilirler.


Astrolojik Danışmanlık Hizmetleri hakkında bilgi almak için ziyaret edebilirsiniz.


 

Benzer Yazılar;

Astrolojide Plüton ve Nesillere Etkisi
Jüpiter ve Satürn Döngüleri : Büyük Zamanlayıcılar
Uranüs: Siyah kuğu faktörü
Türkiye ve Dünyanın Geleceğine Dair Bir Astroloji Söyleşisi
Satürn ve Ötesi: Yeni Keşifler ve Bilincin Kapıları
Plüton’un kalbi: Aşkın ve Evrim’in Derinlikleri
Mitolojide ve Astrolojide Chiron: Kalbin kırıklarından sızan ışık
Astrolojide ve Mitolojide Uranüs
Dünyanın Doğum Haritası (Thema Mundi)

İlginizi çekebilecek diğer yazılar