Güneş Dönüşü Haritaları (Solar Return)

Astroloji çeşitli tekniklerle, göksel değişimlerin insan hayatına yansıyan dinamiklerini açıklamaya uğraş verir. Gezegen döngüleri, bu amaçla en fazla üzerinde durulan değişkenlerdir. Gezegenlerin Güneşe uzaklıkları birbirinden farklıdır. Bu nedenle her gezegen Zodyakı bir uçtan diğerine arşınlarken farklı hızlarda hareket eder. Döngü daimi olarak daireseldir. Ay zodyakı ortalama 28 günde gezerken, Mars burçlar kuşağındaki döngüsünü yaklaşık 2 senede tamamlar. Transit gezegenin natal pozisyonunu/derecesini tekrarladığı an için çıkarılan haritaya (geri) Dönüş – Return haritalar denmektedir. Return haritalar ingress (geçiş) haritaları gibi yıllık gelecek öngörüleri yapmak için kullanılmaktadır. Dönüş haritalarını çıkarmak için astroloji programlarından ya da bu uygulamaya yer veren astroloji sayfalarından faydalanabilirsiniz.

Transit Güneşin her yıl natal pozisyonuna döndüğü anda çıkarılan gökyüzü haritasına Güneş Dönüşü (Solar Return) harita adı verilmektedir. Solar Return gibi Astroloji öngörü tekniklerini sınamak için doğum verileriniz net olmalıdır. GD haritada, Güneş dışında haritanın diğer elemanları farklı derece ve konumlarda bulunabilir. Çıkardığınız harita önünüzdeki bir yılın “karakterini” ve potansiyellerini içermektedir. Eğer akıcı bir doğum haritasını yorumlamayı başarıyorsanız o zaman Güneş Dönüşü haritalarını yorumlamak da zor olmayacaktır.

 

Yaşadığın yeri değiştir, Kaderin değişsin!

 

Güneş dönüşü haritalarını doğduğunuz yer değil, yaşadığınız yere göre çıkarmanız gerekir.  Örneğin İzmir’de doğduysanız ve hala orada yaşıyorsanız, lokasyon İzmir alınır. Ama İzmir’de doğduysanız ve New York’da yaşıyorsanız, GD haritalarını yer değişikliğini (re-location) gözeterek New York’a göre çıkarmalısınız. Ünlü Astrolog Bob Marks GD haritasının en verimli çalışabileceği lokasyona seyahat ederek kaderimizi değiştirebileceğimizi iddia etmektedir. Şöyle söyler; “Doğduğun anı değiştiremezsin, ama gelecekte nerede olman gerektiğini seçebilirsin!” Hatta esprili bir şekilde ekler; “O yıl olman gereken en iyi yer okyanusun ortası ya da bir savaşın merkezi olabilir, o zaman senin için 2. Ya da 3. En iyi yerleri değerlendirmelisin. Nasılsa şansı yakalamak senin elinde!” Gelecek öngörüleri yaparken sadece solar haritanın değil, ek olarak ikincil ilerletilmiş haritaların, solar arcların, orta noktaların, profeksiyonların, armoniklerin, transitlerin incelenmesi gerekir. Bu nedenle Marks’ın önerdiği seyahat ederek kaderini değiştirmek konusu çelişkilidir. Ayrıca eve dönüşte bu ertelenen sorunlarla yüzleşmek gerekebilir!

Solar haritalarda presesyon farkını doğrulama yöntemi kullanılması gerektiğini savunan Batı astrologları olduğu gibi, presesyon doğrulamanın Sideral Astroloji tekniği olduğunu söyleyerek bu fikri kabul etmeyenler de vardır. Bob Marks presesyon doğrulaması uygularken bunun elma ile portakalı karıştırmak olduğunu ama tecrübelerine göre Güneş dönüşü haritaların bu şekilde daha doğru çalıştığını ifade eder. Robert Hand Planets in Transit kitabında Güneş dönüşü haritalar ve transitler için presesyon doğrulaması uygulanmasını önermektedir. Birbirinden çok farklı neticeler sunan bu iki yöntem, aşina gözler için sadece iki farklı bakış açısını temsil etmektedir. Bu nedenle her iki harita da değerlendirilmelidir. Bir de solar haritanın hangi ev sistemine göre incelenmesi gerektiği yine kişinin deneyimlerine göre alması gereken bir karardır.

Güneş Dönüşü Haritalarını İncelerken Dikkate Alınacak Hususlar

GD haritada köşe noktalarla( AS, DC, MC, IC) kavuşumda olan gezegenler oldukça etkili ve önemlidir.  Kötücül kabul edilen Mars, Satürn, Neptün ve Plüton’un köşe noktalarla partil ya da dar orblu kavuşumları olumlu sayılmaz. Yılın zor geçeceği öngörülür.

Gezegenlerin çoğu haritanın üst yarı küresindeyse, çevreden gelecek etki ve motivasyona açık, sosyal bir yıl olacaktır. Gezegenlerin çoğu alt yarı küredeyse, kişisel, ailevi ve içe dönük bir süreç yaşanacaktır. Gezegenlerin çoğu haritanın sol kısmındaysa, kişinin yıl içinde karşılaşacağı gelişmeler üzerinde kontrol sahibi olması, kendi kararlarını vermesi beklenir. Gezegenlerin çoğu haritanın sağ kısmında toplanmışsa, kişinin yıl içinde vereceği kararlarda ortağı, eşi genel anlamda başkaları etkili olabilecektir. Güneş dönüşü haritasında yükselen burç öncelikli olarak ele alınmalı, natal haritada hangi evi temsil ettiği belirlenmelidir.

GD haritasında yükselen burç, incelenen yılın en temel konusunu açıklar. Örneğin natal haritada 9. Evin başlangıcında 12 derece Oğlak yer alıyorsa ve GD haritasında 20 derece Oğlak yükseliyorsa, yılın konusu 9. Evle ilgilidir. Akla eğitim, mahkemeler, seyahatler gelir. Natal harita içte, solar harita dışta olacak şekilde her iki harita kombine edilerek (biwheel) incelenebilir. Solar fire programını kullananlar için hangi evlerin kesiştiğini görebilecekleri harita sistemler mevcuttur. Buna göre örneğin GD haritada yükselen burç, natal 3. Evi temsil ediyor diyelim. GD harita Natal harita üzerine yerleştirildiğinde 1/3 evler yükselen derecesinde kesişir. Her iki ev bir arada yorumlanır hemen sonra 2/4 gelir vs. GD haritasını aylara bölmek de bilinen bir yöntemdir.

GD haritasında Güneşin bulunduğu ev doğduğunuz ayı gösterir,  örneğin Eylül’de doğduysanız GD haritada, Güneş 1. Evdeyse ve yükselen burç natal 3. Evi temsil ediyorsa bu durumda Eylül ayı 1/3 ev konularını kapsar, Ekim 2/4 açılımına sahiptir. Kasım 3/5 … şeklinde devam eder. Çıkarılan her GD haritada verdiğim örneğe göre Güneşle başlayan ev Eylül ayını temsil edecektir. Böylece tüm yılı aylara göre yorumlayabilirsiniz.

Güneşin bulunduğu ev, yılın en yoğun dönemini sembolize eder. Özellikle köşe (1, 4, 7, 10) evlerden birindeyse doğumgünüyle birlikte başlayan yeni solar dönem çok hareketli geçecektir. Eğer ikincil (2, 5, 8, 11) evlerden birindeyse, yılın ilk yarısı verimli geçecektir. Eğer Güneş üçüncül (3, 6, 9, 12) evlerden birinde konumlanmışsa, yılın ikinci yarısında gelişmeler yoğunluk kazanacaktır.

Evlilik öngörüleri için 3. ve 7. Evlerin yükselmesi beklenir. Özellikle Güneşin ve Venüsün Güneş dönüşü haritasında yükselenle kavuşması dikkate değerdir. Boşanmadan 3, 7, 8 ve 9. Evler yükseldiğinde bahsedilir. Mars, Plüton ya da Uranüs 7. Eve ya da 7. Ev yöneticisine kavuşum ya da stresli açı yapıyorsa ayrılık öngörülebilir.

Çocuk doğumu ve hamilelikle ilgili olarak 4, 5, ve 11. Evlerin yükselmesi dikkate alınır. 5. Evde ayın bulunması ya da 5. Ev yöneticisinin yükselende olması bir doğumun habercisi olabileceği gibi yeni bir aşkın da başlayacağını sembolize edebilir. 12/5 evlerin örtüşmesi ise, gizli bir ilişki ya da istenmeyen hamilelikle ilgili olabilmektedir.

Kariyer ve mesleki konular, 2, 6 ve 10. Evler yükseldiğinde gündeme gelecektir. Uranüs ya da Ay’ın bu evlerdeki yerleşimi olumlu değişimler öngörebilir. 4. ev yükseliyorsa, Jüpiter, Uranüs ya da Ay buradaysa bir yer değişikliği ya da seyahat beklenir.

Satürn’ün solar 4. Evdeki yerleşimi kişinin aynı yerde yaşamaya devam edebileceğine dair bir semboldür. Sağlık konusu Güneş dönüşü haritasında 1, 6 ve 12. Evler yükseldiğinde gündeme gelir. Güneş – Ay Karşıtlığının sağlık sorunlarına işaret edebileceği gibi, aralarındaki olumlu açılar iyi sağlığı gösterir. Ameliyatlar 8. Ev konusudur. Natal 8. Ev solar haritada yükseliyorsa ve burada Mars ya da Satürn bulunuyorsa, ya da solar 8. Evde Ay, Uranüs ya da Plüton varsa ortaya iç açıcı bir portre çıkmamaktadır.

Miras konusu 2 ve 8. Evler yükseldiğinde gündeme gelir ya da bu evlerin yöneticilerinin yerleşimine göre açıklanır. Natal yükselenin Güneş dönüşü haritasında yükselmesi (natal 1. Ev) söz konusu yılın yaşamda dönüm noktası teşkil edebilecek evrelerden biri olduğunu gösterir.

Lilly ve Gadbury eserlerinde Güneş dönüşleri hakkında kısa da olsa bilgi vermişlerdir (Konu hakkında Tom Callanan’ın makalesinden faydalanabilirsiniz). Lilly’nin ifadesiyle natal harita “ne olacağını”, dönüş haritası “ne zaman olacağını” söyler. Solar harita, yılın kalitesi hakkında fikir yürütmek amacıyla natal haritadan bağımsız olarak da yorumlanabilir.

Dönüşlerin hesaplanmasında klasik astrologların kullandığı Mean Node sistemi önerilir. Dönüş anında Solar Node ile aynı derecede bulunan gezegenlerin yıl boyunca çok etkili olacakları düşünülür. Zararlı oldukları düşünülen 8. ve 12. Evler ile yararlı oldukları düşünülen 5. Ve 9. Evlerin yönetici gezegenlerinin konumu ve aldıkları etkiler mutlaka kontrol edilir.

Ev yöneticileri yaklaşımı hem whole sign, hem de Placidus sistemlerinde başarıyla işlemektedir. Haritada öncelikle yakın açılı etkileşimler dikkate alınır. 10 derecenin üstü geçerli kabul edilmez.

 

 

Kaynakça: Bernadette Brady, Predictive Astrology. Robert Hand, Planets In Transits Planets in Solar Returns: Yearly Cycles of Transformation & Growth


Astrolojik Danışmanlık Hizmetleri hakkında bilgi almak için ziyaret edebilirsiniz.


 

Benzer Yazılar;

İkincil İlerletilmiş Haritalar – (S.Progressions)
Astrolojide Plüton ve Nesillere Etkisi
Jüpiter ve Satürn Döngüleri : Büyük Zamanlayıcılar
Uranüs: Siyah kuğu faktörü
Türkiye ve Dünyanın Geleceğine Dair Bir Astroloji Söyleşisi
Satürn ve Ötesi: Yeni Keşifler ve Bilincin Kapıları
Plüton’un kalbi: Aşkın ve Evrim’in Derinlikleri
Mitolojide ve Astrolojide Chiron: Kalbin kırıklarından sızan ışık
Astrolojide ve Mitolojide Uranüs
Dünyanın Doğum Haritası (Thema Mundi)

İlginizi çekebilecek diğer yazılar