Satürn Yay Burcunda (2014 – 2017 Yılları Arasında)

Evren bize umduğumuzu değil ihtiyacımız olanı verir.

Satürn Yay Burcunda (2014 – 2017 Yılları Arasında)

Satürn’ün burç değiştirmesi kişisel haritalar için ve dünyevi olarak son derece önemlidir. Zira her burç değiştirdiğinde, Satürn’ün yasaları hayatımızın yeni bir alanında hüküm sürmeye başlayacak demektir.

23 Aralık günü Satürn yay burcunun ilk derecesiyle buluşacak ve 2015’in Haziran – Eylül ayları arasında Retro dönemine denk gelen akrepteki vardiyasını saymazsak, 2017 Aralık ayına kadar yay burcunda ilerlemeye devam edecektir.

Satürn’ün Zodyak çemberini tamamını dolaşması ortalama 28 sene sürmektedir.  En son 1988 yılında yay burcunda bulunan transit Satürn, 2014 Aralık ayında yeniden yay burcuyla buluşacak ve evrensel düşünce modellerini restore etmeye başlayacaktır.

Düşünce sistemleri insan ve toplum yaşamını sürdürmemiz için gerekli bilgisayar programlarına benzetilebilir. Düzen kurmamız, organize olmamız, hedefler belirlememiz ve gelişimizi ölçeklendirebilmemiz için düşünce sistemlerine ve felsefelere ihtiyaç duyarız.

Her 28 senede bir gerçekleşen Satürn yay döngüsü, düşünce sistemlerinin, doğumuna, büyüme evresine, olgunluk dönemine ve sonunda yok oluşuna işaret etmektedir.

Yay burcu Sembolizmi

Yay takımyıldızı, antik Mezopotamya kültüründe de, gergin bir yayı tutan sentor (Centaur) formunda resmedilmiştir. Bir yüzü ileriye, diğer yüzü geriye doğru bakan bir başı vardır.  Yay burcunun diğer ismi Okçu (Archer) ‘dır. Sümerlerde “asker” olarak isimlendirilmiştir.

Yay, insanlığın evriminde, doğanın ilkel prensiplerinden bağımsızlaşmayı ve ruhen gelişmeye başladığımız aşamayı temsil eder. İnsanoğlunun fiziksel tutkularını açıkladığı gibi, manevi varoluşunu da simgeler. Yunan mitolojisinde genelde sentorlara, maceraperest, gözü kara, kavgacı, medeniyetsiz tutumlar atfedildiği gibi, Chiron gibi bilge ve şifacı sentorlara da rastlanır.

Yay takımyıldızı, eski Mezopotamya’da Mars’la özdeştirilmiş, “savaşın güçlü ve dev kralı” olarak isimlendirilmiştir. Daha sonra gelen astroloji kaynaklarında, yay burcu, saldırgan ve pervasız niteliklerinden bir hayli arındırılmış olsa da, yayda yer alan bazı gezegen kombinasyonlarının -ortaçağ astroloji referanslarından yola çıkarak- “tehlike ve tehdit” göstergesi sayılabileceğini gözden kaçırmamakta fayda vardır. Yay burcunu Jüpiter ve Mars birleşimi gibi algılamak gerekir.

Felsefi düşünce ve cehaletin acımasızlığı yay burcunda kesişirler; Dolayısıyla, yay burcu bilgeliği temsil ettiği kadar, olumsuz etkiler altında, taşkın duyguların ve kör inançların neden olduğu zararları da simgeleyebilir.

Dünyevi olarak Satürn yay döneminde neler beklemeliyiz?

Satürn’ün yay burcundaki transiti, yay burcunun bu birbirinden çok farklı iki yüzünü, bilgeliği ve tam tersini daha da belirgin hale getirecektir. Misal Gandhi’nin ve Bin Ladin’in haritalarında Satürn yay burcundadır. Gandhi bilgeliğiyle başkalarına liderlik etmiş, inançları doğrultusunda var olan sistemin eziciliğine karşı durmuş, fanatik olan Bin Ladin ise inançları için katliam yapabilecek kadar çıldırmıştır. Biri tarihe pasif direnişiyle, diğeri saldırganlıkla geçen bu iki adamın ortak noktası ise, inandıkları şey uğruna asla taviz vermemiş olmalarıdır.

Che Guevara haritasında Satürn yay yerleşimine sahip muhteşem örneklerden bir diğeridir. Yaşamını, inançları doğrultusunda “başkaları için bir yol” haline getirmiştir. Aynı konuma sahip kişilere örnek olarak Andy Warhol, Edgar Allan Poe, Ernest Hemingway, Frederic Chopin, Gabriel Garcia Marquez’i verebiliriz.

Satürn içine konan şeye şekil veren bir kap gibidir, içine ne konduğuyla ilgilenmez. Bu defa Satürn düşünceler ve inançlar (yay burcu) konusunda bir kap ya da kalıp görevi görecektir.

Satürn yay transitini iki farklı evre içerisinde değerlendirmek gerekiyor;

a)      2014 Aralık – 2015 Eylül ayları arasındaki dönem

b)      Satürn Neptün Kare açısının aktif olacağı 2015 Kasım – 2016 Eylül ayları arasındaki dönem.

 

a) Satürn Yay Transitinin Toplumsal ve Dünyevi Açılımı (2015 Eylül Ayına Kadar)

Yay burcu deyince akla yeni keşif, kâşifler, büyüme ve genişleme gelir. Yay burcu yaşama pozitif bir pencereden bakmak demektir, gök kuşağıdır. Daha iyisi için ilerlemek gibi bir seçenek varken, yay burcu “neden olmasın?” diyerek risk alandır. Satürn ise “çünkü!” diyerek ilerlemeyi durduran bir etkidir. Dolayısıyla Satürn’ün yay burcundayken geleceğe umutla bakmamıza mani olacak pek çok engel çıkaracağı aşikâr.

Yay akademiyi, yüksek eğitimi, uzak yolculukları, dini, hukuku, açık fikirliliği ve kova gibi özgürlükleri bilhassa konuşma özgürlüğünü temsil eden burçtur. Yay burcu farklı inançlara tolerans göstermek demektir. Satürn ise tam tersi.

Hukuk

Bu zaman aralığında, rejimi ya da sistemleri kendi inançları doğrultusunda değiştirmek isteyenlerin çok daha ön planda olduklarını göreceğiz. Dini kurallar, hukuk yasalarının yerini almaya başlayabilir. Anayasada büyük değişiklikler yapılabilir. Adalet ve hukuk sistemini ezici bir etkidir, bu yönde protestolar artabilir.

Satürn yay, devletlerin dönüşümü, işlemeyen devlet sistemlerinin yıkımı, bazı devletlerin de büyüyerek gücü kendi ellerinde toplamaları anlamına gelebilir.

Yay burcunun temsil ettiği din ve hukuk prensipleri,  aynı zamanda kitleleri kontrol etmeye yarayan araçlardır. Bu araçlar, Satürn’ün eline geçeceği için, siyasi ve ahlaki esinlenmelerden yola çıkılarak yapılan yeni düzenlemeler, özgürlük, özgünlük ve anlayış vaat etmeyebilirler. Yay tolerans demekse, Satürn toleranssızlıktır. Düşünceler ya siyah ya da beyazdır. Özgürlüğe saygı vardır ama sadece otoritelerin belirlediği kurallar içerisinde. Satürn yay anlamsız dayatmalar ve saçma baskılar altında yaşanılan bir inanç krizi ortamı da olabilir.

* Satürn’ün terazideki transitine benzer olarak pek çok evlilik ve boşanma görebiliriz.

*80’lerdeki Satürn yay transitiyle otobüslerde ve metroda sigara yasaklanmıştır. Şimdi bu yasağa dünya çapında uyulması, gümrüklerde sigara ticaretinin yasaklanması gündeme gelebilir.

*Satürn yay genellikle yabancı bir ülkede sağlam temeller ya da yeni bir hayat inşa etmek istemektir. Fakat bu tarz işlerimizi de zorlaştırır. Göçmenlikle ilgili yeni yasalardan bahsedilebilir ve göçmenler bu yasalar çerçevesinde yeni yaşamlarına adapte olmakta zorluk çekebilir, çevrelerine kendilerini yabancı hissedebilirler.

Akademi

Yay yüksek eğitim ve üniversiteleri temsil ederken, Satürn devlet demek. Akla, devlete bağlı eğitim kurumları ve çalışanları kapsamında yasa tasarıları geliyor. Açık fikirli eğitmenler ve akademisyenler üzerindeki baskı artabilir. Üniversitelerde bazı sosyal ve sanatsal bölümlerin kapatılma ihtimali de yüksek. Tarih ve sosyoloji gibi sosyal eğitim alanlarında online eğitim ve sertifikalar üniversite diplomasının muadili haline getirilebilir. Üniversite sınavlarıyla ilgili sorunlar, gecikmeler, değişiklikler olabilir. Eğitim sektörü darbe alırken, bir diğer yandan da insanların iş sahibi olmaları yönünde teknik okullar açılabilir. Üniversite harçları artabilir ya da eğitim hayatına devam etmek isteyen öğrenciler için ekstra zorluklar çıkabilir.

Satürn yay aynı zamanda öğretmen, din adamı gibi yetkin kişileri de akla getirmekte. Bu tarz bir otoritenin öğretileri korku ve baskı yaratabilir, zira öğretilenler genelde “geleneksel olmayan” bütün yapılara karşı sert uygulamalara ön ayak olacaktır.

Satürn Yay evresinde 2 senelik yüksekokullara rağbetin artacağını, çıraklık eğitimlerinin, online alınan eğitim ve sertifikaların, şirketlere bağlı kariyer odaklı okulların yaygınlaşacağını düşünüyorum. Satürn Yay burcunda her ne kadar eğitim ve hukuk alanlarında olumsuzluk olarak kabul edilse de, iş dünyası odaklı yapılarla ilgili gelişme demektir.

İnanç Ve Terör

Yay burcunun yüksek eğitim, felsefe, din, adalet ve hukukla olduğu kadar, terör faaliyetleriyle de ilgisi olabiliyor. Satürn Yay döneminde insanlar para veya pul değil, inançları için mücadele edecekler, inançlar yoluyla hâkimiyet mücadelesi vereceklerdir. Bu sebeple bu dönemde inançların/felsefelerin üzerine kozların paylaşılacak olması beklenmelidir. Dinlere, ibadet yerlerine açıkça saldırılar gündeme gelebilir. İnançlar üzerinde çeşitli yasalar ve sınırlamalar ortaya konabilir. Bu dönemde fundamentalist terör artabilir. Önceki Satürn Yay dönemi [1986-1989] yılları arasındadır. Örneğin türban yasağı, Satürn Yay’da iken (1987) tekrar yürürlüğe girmiştir. El Kaide bir önceki Satürn Yay döneminin sonlarına doğru, 1988’de kurulmuştur. Hamas’ın kuruluş yılı ise 1987’dir.

*Satürn yay aynı zamanda yeni ortaya çıkacak dini otoriteler demek de olabilir. Örneğin Vatikan kurulduğunda da Satürn Yay burcundadır.

*Satürn yayın vurguladığı şey, dinin ön planda olacağı, örgütleneceği ve maalesef baskıcı yönetimlerin elinde maşa olacağıdır.

*Satürn yayın ateist, rahip ya da hoca olması Satürn’ün dogmatik tutumunu değiştirmez. İnanılan ne olursa olsun, birilerinden bitmek bilmeyen vaazlar duyacağımız kesin.

*İnanç özgürlüğü umut ederken bir de bakmışız ki yay burcunun gölge tarafı olan fanatizmin ve başkalarının katı doğruları yönünde eziyetlerinin arasında sıkışıp kalmışız.

*Din revize edilebilir, olumsuz unsurlar kısıtlanabilir çünkü kiliseler, camiler vs. gibi ibadethanelerin dini liderleriyle ilgili skandallar yaşanması mümkündür. Dini bir lider, eğitimle ilgili önemli bir otorite ya da kültür bakanının ön ayak olduğu olaylar yaşanabilir.

“Kültürel Muhafazakârlar”

*Satürn nerede yaşarsak yaşayalım topluma, sisteme, çoğunluk olan dine ve geleneklere karşı saygı duymamızı gerektirecek hatta bazı ülkelerde yeni yasalarla mecburi hale getirecektir.

*Çılgınlık düşüncelerimize hâkim olacaktır. Deli normal görünmeye, bilimsel fikirler işlevini yitirmeye başlar. Dolayısıyla toplumun genelinde anksiyete ve geleceğe dair belirsizlik hissi artabilir. Kötü fikirler bize zaman ve para kaybına mal olarak, sosyal ve siyasi ilişkilerimizi bozabilir.

*Sektörlerin uzmanlık alanları için gereken bilgili ve tecrübeli insanların yerini vasıfsız, bilgisiz ve yetersiz kişiler alabilir. Bunların neticesinde skandallara ve dolayısıyla 2015’in 2. Yarısında ve 2017 Ekim ayında ekonomik krize hazırlıklı olmamız gerekiyor. Cehalet Satürn yay transitinin en büyük cezası olacaktır. Bedelini de en çok yüzeysel olan, göz boyayarak başarılı olan, manipülatör kişiler ödeyecekler. Zira Satürn’ün yay burcundaki 2,5 senelik transiti boyunca bazı insanların gerçeği bilme arzuları ve adalet için ısrarları devam edecektir.

*Satürn yay transitine pozitif tarafından bakarsak, evrensel manada başarılı bilimsel girişimler beklenebilir. Astronomiyle ilgili yepyeni keşiflerden bahsedilebileceği gibi, güneş enerjisi, elektrik ve hidrojenle çalışan araçların evriminde sevindirici haberler alabiliriz.

*Bir salgın haline gelen obeziteye çare bulunabilir.

b)      Satürn Neptün Kare açısının aktif olacağı 2015 Kasım – 2016 Eylül ayları arasındaki dönem

Suların zehirlenmesi ve bozuk gıdalar yüzünden ortaya çıkabilecek karmaşa, ekolojik kirlilik, aşırı yağış ya da kuraklık, toprak kaymalarının artması bu evreye denk gelebilir.

Satürn Yay dönemi, rejimi kendi inançları doğrultusunda değiştirmek isteyenleri göz önüne çıkarabilme ihtimaline karşılık, sadece inançla ön plana çıkanların cezalandırıldığı anlamına da gelebilir. Dünya çapındaki bazı ülke liderleri kontrollerini kaybederek, işlerini bırakmak zorunda kalabilirler.

Türkiye’nin Yazgısı

2014 Aralık ayından itibaren devlet yönetiminin ülke sorunlarına karşı dediğim dedik yaklaşımı, artık aleyhlerine bir seyir izleyebilir. Fakat verilen yanlış kararların sonuçlarına katlanılması 2015 Kasım ayından itibaren, yani Satürn Neptün karesinin kuruntuları, yanılgıları ve patolojik idealizmi silip süpürdüğü, otoritenin kökünü kazıdığı zaman gerçekleşebilir.

2014 Aralık – 2015 Eylül arasında ülke lideri büyük bir vizyona odaklanır ve bunu gerçekleştirmek için ısrar edebilir. 2015 Kasım – 2016 Eylül arasındaki Satürn Neptün karesi, baskıcı ve acımasız bir rejimle amaçlarına ulaşmak isteyenler için “cezalandırma, kaçış, intihar, felç, teşhisi zor hastalıklar, kendini güvende hissetmeme, inkâr, bağımlılık, zihinsel rahatsızlar, ortadan kayboluş, acı çekme” anlamına gelebilir. “Gerçek” suçlulardan verdiği bütün zararlar tazmin edilebilir.

*Satürn yay transitinin 2. Yarısında, toplumun körü körüne model aldığı kişi ya da kişilerin şok edici defoları misal hesapsız harcamaları ortaya çıkabilir. Dolayısıyla protestolar, kampanyalar ve boykotlar bu dönemde artabilir.

*Yargıdan kaçan suçluların yakalandığına, hapishaneler ve mahkûmlarla ilgili gelişmelere tanık olabiliriz.

*Siyasi ya da dini bir liderin hayatı filme alınabilir.

2016’nın Aralık ayında, Satürn ve Uranüs arasında üçgen açı oluşacak ve 2017 boyunca da etkisini sürdürecektir.  2016 sonundan itibaren, halkın hak ve özgürlük talepleriyle uzlaşan bir yönetimin sinyallerini almaya başlayacağımızı düşünüyorum. Adım adım sakinleşeceğiz.  2017 Nisan’ı yasalarla yeniden bir yapılanma evresi yaşayabiliriz. Yılsonunda ise, Satürn Oğlak burcuna geçip, Jüpiter Akrep burcundan, Balık’taki Neptün’e üçgen yaptığında, toparlanmamızı sağlayarak, gayret ve umutla devam etmemiz için itici güç olacaktır.

Uzun vadede ise, 2026 – 2028 yılları arasında oluşacak Uranüs ve Plüton üçgeni de ilgi çekici. Türkiye bu açı altında kurulmuştu. Aynı etkiyle, var olan düzenin kökten bir dönüşümü söz konusu olabilir. 2025’te Neptün Koç burcuyla buluşacağı için, irade özgürlüğü ve mücadele ruhunu vurguluyor.

En çok hangi burçlar etkilenecek?

Satürn’ün düştüğü astrolojik ev ve burç en yaşamda karşılaşacağımız en zor dersleri, ilkel korkularımızı ve saplantılarımızı gösterir. Satürn her zaman zordur. Satürn’ün belirdiği ev ve burç odaklanmamız, güçlendirmemiz, tanımamız ve disipline etmemiz gereken yerdir.

Doğum haritasında değişken burçlarda (yay, ikizler, başak ve balık) gezegenleri ya da yükselenleri bulunan kişiler, 1956 – 1959, 1985 – 1988 arasında doğanlar Satürn yay transitinden öncelikli olarak etkilenebilirler. Bu kişiler kendilerini diğerlerine göre daha çok baskı ve tehdit altında hissedebilirler. Gezegenlerinizin değişken burçların ilk 13 dereceleri içerisinde konuşlanmış olmaları da çok mühim.

Misal yay Güneş’iyle kavuşan ya da 6. Evde ilerlemeye başlayan bir Satürn kaslar, kalça, karaciğer bölgelerinde sorunlara sebep olabilir. Bacaklarda dolaşım problemleri ortaya çıkabilir. Düzenli egzersiz yapmak gerekir.

Özellikle 40 yaş üstü değişken burçtan olanların en geç 2015 yazında sağlık kontrollerini yaptırmaları gerekiyor.

Satürn yay ilişkiye dair verilen sözlerin, umutların ve ilişkinin felsefesinin resmileşmesi demektir. Ortaklık ve evliliklere dair bütün yasal meseleler Satürn yay konumuyla bağdaştırılabilir. 2015 Kasım’a kadar evlenmeyen yay burçları ayrılıkla, evli olanlar ise 2015 Kasım’dan itibaren boşanma süreciyle yüzleşebilirler. Aynı şekilde başak, balık ve ikizler burçlarından olanlar, kendilerini imkânsız ve acı veren bir ilişkinin ortasında bulabilirler.

Bu yazıda Satürn’ün astrolojik evlerdeki etkilerine değinmiyorum. Ancak zaman bulursam yazacağım. Siz yine de en sağlıklı öngörüleri öğrenmek ve önümüzdeki 2,5 senelik döneme hazırlanmak için kişisel danışmanlık almayı ihmal etmeyin.

Son olarak…

Satürn karmanın gezegenidir. Karma yasasına göre kötülük eken kötülük, iyilik eken iyilik biçer. Karma etki ve tepkidir. Satürn’ün ilerlediği her burç bu iki potansiyeli de ortaya çıkarır. Çünkü Satürn hem lanet hem de kutsanma anlamlarına gelebilir. Satürn’ün izlediği yola hazırlıklı olursanız, hayatınızda müthiş bir denge inşa etme şansı da elde edersiniz.


Astrolojik Danışmanlık Hizmetleri hakkında bilgi almak için ziyaret edebilirsiniz.

Benzer Yazılar;

Satürn’ün Hayatımızdaki Rolü
Satürn Akrep Burcunda / 2012 – 2014
Satürn Yay Döneminin Burçlara Etkisi
2016’nın en etkili açısı: Satürn ve Neptün Karesi
Sinastride Satürn ve Ay
Jüpiter ve Satürn Döngüleri : Büyük Zamanlayıcılar
Mitolojide ve Astrolojide Satürn
Türkiye ve Dünyanın Geleceğine Dair Bir Astroloji Söyleşisi
Hindu Mitolojisi ve Satürn

 

İlginizi çekebilecek diğer yazılar