Koç burcu sembolizmi: Yeni hayata açılan kapı

Tarih boyunca neredeyse her kültürde yer bulmuş olan burçlar kuşağı doğanın ruhuyla insanın kesişme noktasıdır. 12 burçtan meydana gelen zodyak çemberi yaşam deneyiminin özünü içeren 12 sembolik aşamada insanın ve insanlığın evrimini açıklar. Yaşamın gölgelerini ve renklerini anlatan bu işaretlerin her biri ruhun ve bedeninin bir parçasını temsil eder. Bu manada burç glifleri zaman içerisinde farklı yorumlarla zenginleşerek ve fakat özlerini de muhafaza ederek günümüze kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir.

Ölümden sonra yaşam

Zodyak çemberinin son burcu olan balık bitiş yani sembolik yok oluştur. Koç burcu ise yok oluşun enkazlarından ortaya çıkan yeni bir yaradılışa işaret eder. Yeninin oluşabilmesi için eskinin yer vermesi gerekir. Koç aynı zamanda ölümden sonra yaşamın da umudunu temsil eder.

Glifte de görüldüğü gibi Koç burcu yüzeye, yeni bir hayata doğmuş olan tohum yani ilk filizdir. İlginçtir ki burada yaradılışın “yarı yıkıcı” olduğunu da fark ederiz; zira tohumun yaradılışı oluştuğu zemini kırar!

blankKoç sembolizmi

Burçlar kuşağı ‘Yeni hayatın’ ve yüz/kafa bölgesinin sembolü koç burcu (glifte burun kaş gibi insan yüzünü andıran hatlar seçilebilir) ile başlar, ayakları ve çözülmeyi temsil eden balıkla sonlanır.

Koç burcu glifine bakıldığında ilk olarak koçun kafası ve boynuzları akla gelir. Antik kültürlerde, boynuzlar tanrıların gücünü ve tanrılarla ilahi teması da simgeleyen bir bereket sembolü olagelmiştir. Bir diğer yönüyle boynuz sembolü zorluklarla başa çıkma enerjisini hayatta kalma içgüdüsünü dayanıklılığı ve mücadeleciliği gösterir.

Koç glifi yeraltından yukarıya doğru fışkıran bir su kaynağı görünümündedir. İçeriden yani Balık Burcu’nun ‘bilinçdışını’ simgeleyen derinliklerinden dışarıya/yukarıya doğru uzanan ve ‘yaşam çeşmesi’ olarak isimlendirilen bu enerji ilkel/ilksel içgüdüsel benliğin ve ‘ben bilincinin’ oluşumudur.

Ateş elementi

Ezoterik astrolojide ateş elementinin ilk burcu olan koç yaradılışın ilk kıvılcımıdır. Yılın koç burcu evresinde Güneş’in kuzey yarımküreye dönüşünü ve yeryüzünü ısıtmaya başlamasını kutlarız.

Ateş, insanı karanlık çağlarından aydınlığa taşıyan cesur rehberdir. Ateşi yoktan var etmeyi ve muhafaza etmeyi öğrenmek insanlığın şüphesiz en büyük devrimidir. Bu manada Koç burcu kışın bitişi ve doğanın en büyük reformunun gerçekleştiği baharın başlangıcıdır.

Astrolojide ateş elementi tutkuları, cesareti ve canlılığı simgeler. İnisiyatif kullanma becerisi, liderlik kabiliyeti ve şansa güvenerek alınan risklerdir.

Öncü nitelikteki burçlardan olan koç ileriye gitmek turkularını gerçekleştirmek ve ‘ben de varım’ demek ister. Bu süreçte ise tıpkı yeraltından yükselerek yüzeyi kıran bir tohum gibi koç burcu da sadece başkaları ya da engeller yolunu kestiğinde yıkıcı davranabilir.

Zodyak çemberinin koç burcu aşaması, kolektifi simgeleyen balık burcu evresinden kopuş ve bireyselleşmedir. Bu evrede geçmişe dair ve gelecek için engel teşkil eden herkes ve her şey mücadele edilmesi gereken bir durum halini alabilir. Yeni bir hayata bağlılığımızı sembolik anlamda geçmişi feda ederek gösteririz.

Cesaret ve umutla

İlk olarak HThayat’ta yayınlanmıştır.


Astrolojik Danışmanlık Hizmetleri hakkında bilgi almak için ziyaret edebilirsiniz.


 

Benzer Yazılar;

Boğa burcu sembolizmi: Toprağın gücü ve ormanın ruhu
Yengeç sembolizmi ve yaz gündönümü: İstiridyenin sancısı
Boğa burcu ve Akrep burcu: Gölgemizle Kucaklaşmak
Koç burcu ve Terazi burcu: Gölgemizi Kucaklamak
İkizler burcu ve Yay burcu: Gölgemizle Kucaklaşmak
Yengeç burcu ve Oğlak burcu: Gölgemizle Kucaklaşmak
Aslan burcu ve Kova burcu: Gölgemizle Kucaklaşmak
Zodyakın Kadınları ve Tarzları
Burçlar ve Özellikleri: Tuhaf ve Eğlenceli Yönleriyle Burçlar
Akrep Burcu ve Gizli Dünyası: Zehir ve Şifa
Toprak Elementi ve Toprak burçları: Boğa, Başak Ve Oğlak Burçları
“Kova” Olmak
Su Elementi ve Su Burçları : Yengeç, Akrep ve Balık
Haritada Hava burçları ve hava elementi dengesi
Başak burcu ve Balık burcu: Gölgemizle kucaklaşmak

İlginizi çekebilecek diğer yazılar