Oğlak Burcunda Dolunay: Hayatta kalmak için

20 Temmuz Oğlak burcunda gerçekleşecek dolunayın enerjisini, 15 Temmuz itibariyle hepimizi sarsan bir gecede hissetmeye başladık. Mundane astrolojide Oğlak burcu ordu, devlet, ülke lideri, ülke sınırları gibi konuları temsil eder. Dolunayın Oğlak burcunda gerçekleşmesi, sivillerin (Ay) orduyla karşı karşıya gelmesini, sınırların kapanmasını açıklıyor. Akrep’teki transit Mars’ın Algol gibi ölümcül ve kötücül bir sabit yıldıza karşıt açıda bulunması ise gizli ve düşmanca eylemlerin hayatımızı tehdit edebileceği yönünde bir uyarı niteliğinde algılanabilir. Yengeç teması ise güvende hissetmediğimiz durumlarda ortaya çıkan yoğun kırılganlıktır. Yaşanan korkunç olay Yengeç burcunun simgelediği “milli değerler” teması altında insanları bir araya getirse de, güvensizlikten doğan korku, endişe ve gerginlik devam ediyor.

Astrolojik olarak 2017 Kasım ayına dek ülkede darbe yaşanması olasılığını düşük buluyorum. Fakat 2018 yılıyla başlayacak Satürn – Oğlak dönemi, ordunun yeniden yapılanması ve sivillere karşı güç kazanması anlamına gelebilir. Türkiye tarihine bakıldığında yapılan darbelerin ne kadar vahim sonuçlar doğurduğu ortada. Dolayısıyla ne bugün ne de yarın böyle müdahalelere ihtiyaç duymadan, insanların hak ve özgürlükleri konusunda aktif iletişim kurabildikleri adalet ve hukuk sistemlerinin inşasında rol aldıkları günleri bekliyor ve diliyorum.

Oğlak burcunda dolunay temel olarak hayatta kalmak, yaşadığımız tecrübelerden edindiğimiz bilgelik, geleneklerin gücü, manevi yönde dışa vurulan azim, hırs ve kararlılıktır. Hem Ay’ın Oğlakta “zararlı” nitelendirilen yerleşimi hem de hala etkili olan Satürn Neptün karesi, duygusal anlamda bir sıkışmışlık, baskı ve kargaşanın simgesi olarak göze çarpmakta. Travmatik bir toplumsal badire atlatmamıza rağmen, üzerimizdeki negatiflikten ve bizi dünyadan soyutlayan hislerden kurtulmamız, kendimizi özgürce ifade edebilmemiz Eylül ayını bulabilir. Ağustos’un 2. yarısı Temmuz ayından daha çetin geçebilir. Bu konuya ayrıca bir diğer yazımda değineceğim.

Oğlak’ta dolunay zorunlu, zorunda hissettiğimiz için de sinir bozucu olabilen bir kabuk değiştirme evresidir. Önümüze çıkan, görüşümüzü engelleyen dağ gibi bir engeldir. Hayatımızı idame ettirdiğimiz tüm sistemlerin içerisinde gerçekleşen tadilat, kişisel ve toplumsal evrimdir.  Nereden geldiğimizi, geçmişte alınan dersleri unutmadan ilerlemek, önümüzdeki engeli aşmak için bir an önce bedenen ve ruhen hazırlanarak tırmanmaya başlamak faydalıdır.

İş sektörlerinde güçsüzün elenmesi, özellikle bankalara dair yeni yasalar söz konusu olabilir. Liderler ve liderler arasındaki güç savaşları gündemi meşgul edebilir.

Dolunay haritası, sırf inandığımız için bir şeyin doğru olamayacağını gösteriyor ve fanatik tepkilerden kaçınmamız, çevremizdeki tehlikelere karşı dikkatli olmamız gerektiğine işaret ediyor. Duygusal ya da tepkisel tüm davranışlarımızın sorumluluğunu üstlenmeli, sorumluluğunu alamayacağımız davranışlarda bulunmamaya gayret göstermeliyiz.

Şansa değil, kararlı çabalara inanmamız gereken bu aşamada, adeta bir dağcının azmine, disiplinine, dayanıklılığına ve tecrübesine ihtiyacımız var. Oğlak burcu kendi hayatımızdan ve yazgımızdan sorumlu olduğumuzu da hatırlamaktır.

Fırtınalı bir denizde savrulan bir tekne gibi, yolculuğumuzun bizi varmamız gereken yere taşımasına müsaade etmeliyiz. Fırtınayı durduramayız ama korkularımızı yenerek yüreğimizin yönlerden bağımsız pusulasının, bizi kendimizi gerçekleştireceğimiz kıyılara taşıyacağına güvenebiliriz. Yeniay başlangıç, dolunay bitiştir. Her şeyin nihayetinde ise netice, niyettir.

Cesaret ve umutla…

 


Astrolojik Danışmanlık Hizmetleri hakkında bilgi almak için ziyaret edebilirsiniz.


 

Benzer Yazılar;

Astrolojide Ay Fazları ve Etkileri
Oğlak Burcunda Dolunay: Tavşan deliğinden aşağıya doğru
Jüpiter ve Satürn Döngüleri : Büyük Zamanlayıcılar
Doğum haritasında Bağımlılık ve Zaafların Göstergeleri
Astrolojinin amacı ve Astroloğun sonsuz arayışı
Ay burçları : Ay Oğlak Burcunda
Sinastride Satürn ve Ay
Satürn’ün Hayatımızdaki Rolü
Kişisel Ay Takvimi
Astrolojide Toprak Elementi – Boğa, Başak Ve Oğlak Burçları

İlginizi çekebilecek diğer yazılar