Sabit Yıldızlar – Sirius

Zodyak çemberi boyunca dizilmiş sabit yıldızlar, binlerce yıllık insanlık tarihinin ve mitolojik hikayelerin siyah bir perdeye yansıtılmasına benzer. Aynı zamanda sabit yıldızların sembolik etkileri en az burçlar ve gezegenler kadar önem taşır. Bazıları son derece kötücül ve yıkıcı olduğu halde, bazıları da bir o kadar iyicil olabilir. Çoğu tanınmış, yetenekli, başarılı insanların, zalimlerin, kurbanların ve suçluların haritalarında mutlaka önemli sabit yıldızlarla ilgili bağlantılara rastlanmaktadır.

Genelde yıldızların parlaklık derecelerine göre önem sıralamasından bahsediliyor olsa bile, aslında sabit yıldızlar, isimlerini aldıkları mitolojik kaynakların zenginliğine göre yorumlarda öncelik kazanırlar. Sabit yıldızlara verilen isimlerde ise, Sümer, Babil ve Akdeniz kültürlerinin etkisi vardır.

Astrolojik bir harita çıkardığımızda, 360 derecelik dairenin sabitlendiği aralarında 90 derece olan dört köşe görürüz. Bu köşeler, gezegenlerin yükseldiği yeri gösteren ASC, tepe noktası MC, alçalan noktası, DSC ve haritanın en dip yeri IC olarak tanımlanırlar. En temelde, her harita yeryüzünün ve gökyüzünün bütünlüğünü gösterir. Bir sabit yıldız bu köşe noktalarla ve gezegenlerle bilhassa Ay ve Güneş’le birleşiyorsa gözardı edilmemelidir. Sayıca çok fazla olmalarına rağmen özellikle 64 tane sabit yıldız pratik olarak astrolojide kullanılmaktadır. Sabit yıldızlar dosyasına Sirius’la başlıyorum.

Sirius – Başarının Yıldızı

En parlak yıldızlardan biri olduğu için gökyüzünde kolaylıkla seçilen, etki alanı Yengeç burcunun 13 – 15. Dereceleri arasında olan Sirius, Ptolemy’e göre Jüpiter ve Mars karakterinde çok güçlü bir yıldızdır. Onur, zenginlik, liderlik, yardımseverlik, sadakat ve kendini bir misyona adamakla ilgilidir. Beklenenden daha fazlasını kazanmak, kolektife öncülük eden fikirler ve akımlar yaratmaktır.

Sirius’la kavuşan bir Güneş diğer gezegenlere de olumlu açılar yapıyorsa ün getirebilir. Metallerle, sporla ve yöneticilikle ilgili mesleklerde başarı demek olabilir. İlginçtir ama Sirius’la kavuşan Güneş bu denli iyi anlamlara gelmesine rağmen, eğer kişi hırslarına yenilir ve topluma faydalı olmaktan vazgeçerse, Sirius ciddi bedeller ödetebilir. Genelde Güneş’i Sirius’la birleşen kişiler karanlıktan da korkabilirler. Güneş Sirius kavuşumu eğer 8. Evdeyse, kişi ölümünden sonra tanınabilir.

Yükselen derecesinde Mars’la kavuşan Sirius tehlikelidir. Saldırgan ve hırslı bir kişilik verebilir. Ameliyatlarla ve yaralanmalarla ilgili bulunur. Mars’a ve Jüpiter’e olumlu açıları bulunan Sirius, bilhassa MC noktasına yakın duruyorsa kişinin servet sahibi olma şansı yüksektir. Bu kişi aynı zamanda devlet yönetimlerinde önemli bir konuma sahip olabilir denmektedir. MC’ye yakın duran Sirius, askeri ya da hukukla ilgili eğitimler ve meslekler anlamına gelebilir.

Ay Sirius kavuşumu iyi sağlık, Merkür’le kavuşumda faydalı iş anlaşmaları ve sosyal çevreden destek, Venüs kavuşumunda konforlu, lüks bir yaşam ve miras verebilir.

Sirius ve Jüpiter birleşimi, mesleki başarı, yaşamın dönüm noktası olan seyhatler, dini eğilimler demekken, Satürn kavuşumu diplomasi gerektiren tercihler, miras/mülk davaları, yüksek mevkili ve nüfus sahibi arkadaşlar demektir.

Eski zamanlarda, Sirius gökyüzünün en önem arz eden yıldızı olarak benimsenmiştir. Hatta antik Mısır’ın astronomik ölçümleri ve dini inançları tamamen köpek yıldızının konumuna göre şekillenmiştir.

Çin ve Japon mitolojilerinde ise Sirius’un “Kutsal Kurt” olarak anılır. Tarot kartlarındaki “Yıldız” kartının da Sirius’tan esinlendiği söylenir. Tarihsel, mitolojik ve ezoterik alanlarda bu denli öneme sahip olan Sirius, en temelde “hayat veren” yıldız olarak tanınmıştır. İnsanlığın evrimiyle Sirius arasındaki mistik bağlantı ise hala gizemini korumaktadır.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar