Dünyanın Doğum Haritası (Thema Mundi)

 

Marka olan Dünya Astrologlarından  bazılarının, hayranlıkla izlediğimiz astrolojiye kaynak teşkil eden faydalı çalışmaları vardır. Örneğin 1993 yılının başında, üyeleri arasında Robert Hand, Robert Zoller ve Robert Schmidt’de bulunduğu “Hinsight projesine” başlanmıştır. Daha sonra Robert’lerin yolları ayrılsa da, projenin devamlılığı sağlanmıştır.

Projenin amacı, eski Astrolojik yazıtların Yunanca, Latince, İbranice hatta Aramiceden çevrilmesini sağlayarak Helenistik dediğimiz Batı Astrolojisinin temellerini araştırmaktır. “Hermes Sistemi” adını verdikleri bilgileri sunar, sisteme dair sayısız makale yazarlar. Aslında amaç Tropikal dediğimiz Batı Astrolojisi ve Doğunun Vedic’i arasındaki tarihsel etkileşimi analiz etme çabasıdır. Bu projeden önce, birçok kişi, Batı Astrolojisinin Vedic bilgilerinin manipülasyonu olduğunu düşünmekteydi. Arap matematikçi ve gökyüzü gözlemcilerinin sunduğu kaynakların temelde Eski Yunan bilgilerinden yola çıktığının (M.Ö. 200 civarı) kanıtlanmasıyla, bu etkileşim konusu biraz daha netlik kazandı.

Helenistik çağ Batı Astrolojisinin köklerini temsil etmektedir. Hindsight projesinin çevirileri sayesinde elde edilen önemli bir bilgiden bahsetmek istiyorum. Yani 2000 yılı aşkın süredir kullanılagelmiş bir teknikten…

Astrolojiyle ilgili makaleler okurken, bazı terimlere rastlarsınız. Gezegenin yücelmesi, zararda olması, karşılıklı ağırlama, dekanatlar vs. gibi yüzlerce klasik bilginin mantığı neye dayanmaktadır? Cevabı Thema Mundi yani Dünyanın doğum anı olarak sembolize edilen Helenistik bilgidir. Bu bilgi tam olarak varsayımsal bir gökyüzü haritasıdır.

 

Dünyanın Doğum Haritası (Thema Mundi)-1

 

Görüldüğü üzere haritada yedi gezegen bulunmaktadır. Hepsi geleneksel yöneticileri oldukları burçlarda yer almaktadır. Yükselen Yengeçtir. Yani Zodyak Koç burcuyla değil ama Yengeç’le başlar. Eski bilgilerden günümüze gelen “Ay’ın insanoğluna, Satürn’ün Tanrılara açılan kapı” olduğu öğretisinin dayanak noktası da “Thema Mundi”dir. Güneş’in haritanın alt küresinde bulunmasıyla bu bir gece haritasıdır. Öncü burçlar görüldüğü gibi, köşe evlerdeki varlığını muhafaza etmektedir (Aslında Astrolojide ev bilgisi sonradan eklenen bir konudur. Örneğin Babil yazıtlarından elimize gezegen tabloları geçse de, evlerin anlamlarına dair bir bilgi bulunmaz. Ev anlamları, yükselenin keşfiyle gündeme gelmiş,  matematik bilgisiyle geliştirilmiştir).

Mısırlıların yeni yılı yaz döneminde, Sirius yıldızının yükselmesiyle başlardı. Mısırlılar aynı zamanda gökyüzünü Koç Burcu sayesinde ölçüyorlardı. Onlara göre bütün günlerin en başında yani yaradılışın ilk anında Koç gökyüzünün tam ortasında duruyor (MC noktası – 10. ev) aynı anda Ay Yengeç’te, Güneş Aslan’da Merkür Başak’ta, Venüs Terazi’de, Mars Akrep’te, Jüpiter Yay’da, Satürn Oğlak’ta bulunuyordu. Mısır’ın söz konusu Helenistik bilgiyle bağlantısı aşikar; Varsayımsal dünyanın doğum ahritasının10. evinde de Koç Burcu bulunmaktadır. Haritada yükselen de dahil olmak üzere her nokta burçların 15. derecesindedir.

• Satürn ve Ay arasında 180’lik bir açı vardır. Ay yaşamsa, Satürn yaşamın karşısındaki ölümdür. Bu nedenle karşıt açı en kötücül açı olarak benimsenir.

• Örneğin Mars ve Güneş arasında 90’lık açı vardır. Kare açı Mars karakterindeki, ikincil kötücül açıdır.

•Jüpiter Güneş arasında 120’lik açı vardır, 120 derecelik açı Jüpiter karakterinde en büyük iyicil olarak kabul görür.

• Venüs Güneş arasında 60’lık açı vardır. 60 derecelik açı kalıbı Venüs karakterindedir, ikincil en iyicil etkidir.

• Merkür Güneş ve Venüs arasında 30’luk açı varken, Merkür Ay’a ve Mars’a 60’lık açı yapmaktadır.

Açı mantığıyla burçların arasındaki ilişkiler hakkında da fikir sahibi olabiliyoruz.

Yöneticilikler konusunda gayet tutarlı kaynak sunan bu haritaya evler eklendiğinde bizi şaşırtır.  Dünyanın doğum anı haritasında Yengeç burcu yükseldiğinden, çıkardığımız her haritada Ay, haritanın yardımcı yöneticisi olarak ele alınmalıdır.

Dünyanın yaradılışı deyince akla ezoterizmin fazlasıyla esinlendiği, Kutsal Kitabın yaradılış bölümü gelmektedir…

1. gün : Tanrı, “Işık olsun” diye buyurdu ve ışık oldu.Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı. Işığa “Gündüz”, karanlığa “Gece” adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ilk gün oluştu. – GÜNEŞ

2. Gün: Tanrı, “Suların ortasında bir kubbe olsun, suları birbirinden ayırsın” diye buyurdu. Ve öyle oldu. Tanrı gök kubbeyi yarattı. Kubbenin altındaki suları üstündeki sulardan ayırdı. Tanrı kubbeye “Gök” adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ikinci gün oluştu. – AY ( Thema Mundi bu bölümü başlangıç alır yani  Göğün yaratıldığı gün.)

3. Gün: Tanrı, “Göğün altındaki sular bir yere toplansın ve kuru toprak görünsün” diye buyurdu ve öyle oldu. Kuru alana “Kara”, toplanan sulara “Deniz” adını verdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Tanrı, “Yeryüzü bitkiler, tohum veren otlar ve türüne göre tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları üretsin” diye buyurdu ve öyle oldu. Yeryüzü bitkiler, türüne göre tohum veren otlar ve tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları yetiştirdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve üçüncü gün oluştu. – MARS

4. Gün: Tanrı şöyle buyurdu: “Gök kubbede gündüzü geceden ayıracak, yeryüzünü aydınlatacak ışıklar olsun. Belirtileri, mevsimleri, günleri, yılları göstersin.” Ve öyle oldu. Tanrı büyüğü gündüze, küçüğü geceye egemen olacak iki büyük ışığı ve yıldızları yarattı. Yeryüzünü aydınlatmak, gündüze ve geceye egemen olmak, ışığı karanlıktan ayırmak için onları gök kubbeye yerleştirdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve dördüncü gün oluştu. – MERKÜR

5. Gün: Tanrı, “Sular canlı yaratıklarla dolup taşsın, yeryüzünün üzerinde, gökte kuşlar uçuşsun” diye buyurdu. Tanrı büyük deniz canavarlarını, sularda kaynaşan bütün canlıları ve uçan varlıkları türlerine göre yarattı. Bunun iyi olduğunu gördü. Tanrı, “Verimli olun, çoğalın, denizleri doldurun, yeryüzünde kuşlar çoğalsın” diyerek onları kutsadı. Akşam oldu, sabah oldu ve beşinci gün oluştu. – JÜPİTER

6. Gün: Tanrı, “Yeryüzü türlü türlü canlı yaratıklar, evcil ve yabanıl hayvanlar, sürüngenler türetsin” diye buyurdu. Ve öyle oldu. Tanrı türlü türlü yabanıl hayvan, evcil hayvan, sürüngen yarattı. Bunun iyi olduğunu gördü. Tanrı, “İnsanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım” dedi, “Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun.” Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsadı ve, “Verimli olun, çoğalın” dedi, “Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın; denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. İşte yeryüzünde tohum veren her otu ve tohumu meyvesinde bulunan her meyve ağacını size veriyorum. Bunlar size yiyecek olacak. Yabanıl hayvanlara, gökteki kuşlara, sürüngenlere – soluk alıp veren bütün hayvanlara – yiyecek olarak yeşil otları veriyorum.” Ve öyle oldu. Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve altıncı gün oluştu. – VENÜS

7. Gün: Gök ve yer bütün öğeleriyle tamamlandı. Tanrı yapmakta olduğu işi yedinci gün bitirdi. O gün işi bırakıp dinlendi. Yedinci günü kutsadı. Onu kutsal bir gün olarak ayırdı. Çünkü Tanrı o gün yaptığı, yarattığı bütün işi bitirip dinlendi. – SATÜRN

Verimsiz bir günü ifade eder. Belki de yaradılışın sonunda Tanrının bizi kendi halimize bırakmasını ve “zamanın” başlangıcını…

Haftanın günleri ve gün içerisindeki gezegen saatleri bu mantık sıralamasını temel almaktadır.

Görüldüğü üzere, günümüz Astrolojisi, tek bir dayanak noktasına sahip çıkmaktan ziyade, sentezlenmiş bilgilerden meydana gelmiştir. Dünyanın yaradılış anı varsayımları yukarıdaki grafikle de sınırlı kalmaz. Yaradılış anı hakkında farklı teoriler de vardır. Abu Ma’shar şöyle ifade etmiştir; “Derler ki Tanrı Dünyayı yarattığında, Yengeç yükseliyordu ve Jüpiter’de Yengeçteydi. Satürn Terazi’de, Kuzey Düğüm ikizlerde ve Güney düğüm Yay’da, Mars Oğlak’ta, Venüs ve Ay Boğa’da, Merkür Başaktaydı”. Bu açıklamalar bize yüceldikleri ve yönetici oldukları yerde bulunan gezegen konumlarını vermektedir. Hint Astrolojisine göre ise, yaradılış anında Güneş ilk ay durağında Sirius’un öncülüğünde parıldar. Ortaçağ filozoflarına göre ise Dünya yaradılışın 4. gününde ortaya çıkmıştır. Tanrı Güneş’i ilkbahar ekinoksuna Balık ve Koç arasına koymuştur. Fikirlerin ardı arkası kesilmez, kimisi bir haritaya dünyanın yaradılış anı derken, insanoğlunun yaradılışını bir diğer varsayımsal haritayla ifade eder! Sonuçta meseleyi derinlemesine araştırmak isteyen sonuca ulaşamaz ama rahatlıkla bir filozof olabilir!

Bu nedenle şimdilik kafamızı yaradılış efsanelerine yormuyor yöneticilik tablosunu ezberliyoruz!

 

GezegenYönetici olduğu burçZararda olduğu burçYüceldiği burçDüşük sayıldığı burçVerimli (hoşnut) olduğu burç
GüneşAslanKovaKoçTeraziYay
AyYengeçOğlakBoğaAkrepBalık
Merkürİkizler (gündüz), Başak (gece)Yay (gündüz), Balık (gece)BaşakBalıkKoç, Akrep, Oğlak ve Kova
VenüsTerazi (gündüz), Boğa (gece)Koç (gündüz), Akrep (gece)BalıkBaşakİkizler, Yengeç ve Kova
MarsKoç (gündüz), Akrep (gece)Terazi (gündüz), Boğa (gece)OğlakYengeçAslan, Başak ve Yay
JüpiterYay (gündüz), Balık (gece)İkizler (gündüz), Başak (gece)YengeçOğlakBoğa, Aslan ve Terazi
SatürnKova (gündüz), Oğlak (gece)Aslan (gündüz), Yengeç (gece)TeraziKoçİkizler, Başak ve Akrep

 

Batının bilinen bütün astroloji kaynakları ve öngörü teknikleri bu gördüğünüz tabloyu temel almaktadır. Mutlaka ezberlenmesi gerekir. Gündüz ve gece olarak belirtilen yöneticilik, yine gündüz ve gece doğanların haritasında farklı önem ve etki sıralaması izleyecek demektir.

Astroloji deneyseldir. Doğum haritasındaki her gezegeni ayrı ayrı yükselene yerleştirilerek çıkarılan horoskoplar, gezegenin ifade ettiği konular dahilinde kapsamlı kişisel açıklamalar yapabilir. Buna Kuzey düğüm de dahildir. Örneğin doğum anı haritasındaki Kuzey Düğüm noktasını yükselene koyarak bir sağlık haritası çıkarmış olur, böylece potansiyel sağlık sorunları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Yükselen derecesine güneşi koymak, genelde doğum saati belirsiz haritalar için uygundur. Mesela 20 derece Yay’da doğmuşsunuz ama saatiniz belli değil; O halde yükselenin Yay’ın 20. Derecesinde bulunduğu bir haritaya göre genel yorumlar yapabilirsiniz.

 

Yorumlar