William Lilly Gizemli Çizimleri, Büyük Londra Yangını ve Grenfell Tower

2 Eylül 1666 yılında başlayan ve 3 gün boyunca devam eden Büyük Londra yangını kentin tarihindeki en büyük felaketlerden biridir. O dönemde Londra’da var olan 80.000 haneden ortalama 70.000’nin yangında kaybedildiği tahmin edilmektedir.

Büyük Londra yangınında Thames nehri boyunca depolanan barut, katran, zift, kenevir ve keten gibi maddeleri tutuşturarak rüzgârın da hızıyla bütün kenti küle çevirir. Veba salgını yetmiyormuş gibi yangın felaketinin Londra ve burada yaşayan insanlar için bedeli çok ağır olur.

Felaketin gerçekleştiği Londra 1660’lara kadar Birleşik Krallıktaki en büyük ve yoğun nüfuslu Ortaçağ kentiydi. Fakat geniş arazilerde yer alan taş konaklar dışında kentin büyük bölümü birbirine yakın inşa edilmiş ahşap binalardan ve ucuz yapı malzemesi içeren çatılardan oluştuğu için insanlar sık sık yangın riskiyle karşı karşıya kalabiliyorlardı.

Büyük Londra yangını öngörüsü

Yangını kundaklama amacıyla birinin başlattığını söylentisi yayılır ve insanlar giderek öfkelenmeye başlarlar. Kente korkunç bir kaosun hâkim olduğu, sokaklara şiddetin ve yağmanın yayıldığı sırada kundakçılıktan sorgulanan şüpheliler arasında bu felaketi 15 sene öncesinde öngören bir de astrolog vardır!

Ünlü Rönesans astroloğu William Lilly, “Monarchy or No Monarchy” isimli kitabında 19 farklı çizimle öngörülerde bulunmuştur. Bu sembolik çizimler arasında 2 tanesi ilgi çeker zira Londra’yı ateşler içerisinde yıkılırken tasvir etmiştir. Sorgulandığı sırada öngörüsel çizimleri kendisinin yaptığını ancak kesin tarihler vermediğini iddia eder ve serbest bırakılır.

Lilly’nin yaşadığı çağda Astroloji saygın bir sanat olarak benimseniyordu. Lilly’nin ise siyasetçilerin danıştığı nüfuzlu bir astrolog olarak böyle bir yangını çıkararak itibarını artırmaya ihtiyacı yoktu diyebiliriz.

1666 yılında korkunç bir felaket olacağını söyleyen ve William Lilly Londra yangını öngören astrolog olarak yalnız değildir. Hıristiyanların inancına göre 666 şeytanın sayısı olduğu için de insanlar bu yılı bir nevi kıyamet alameti saymışlardır. Nostradamus’un da Londra yangınını öngördüğü söylenir.

 

 

Ateşin üzerinde duran ikizlerin geleneksel olarak Londra’nın yükselenini de temsil eden İkizler burcunun 17. derecesi olduğu söyleniyor. İkizler burcunun ters tasvir edilmesi, burcun tam olarak MC noktasında görünür olduğu zamana 2 Eylül 1666’ya saat yaklaşık 05.26’ye işaret ettiği varsayımı da ilgi çekmekte. Lilly’nin çizimleri içerisindeki sembolik sırları deşifre etmeyi deneyenlere rağmen, yine de kimse Lilly’nin bu öngörüyü tam olarak hangi yöntemleri kullanarak yaptığından emin değil.

 

Büyük Londra yangını

2 Eylül 1666 yılındaki Büyük Londra yangını anına göre bir harita çıkardığımızda tuhaf bir şekilde ne yangına işaret eden Mars açılarına ne de haritada ateş elementinin yoğunluğuna rastlanır. Haritada ilk göze çarpan işaret Satürn ve Neptün kavuşum açısı olmasına rağmen Lilly’nin yaşadığı dönemde Neptün henüz keşfedilmemiştir. William Lilly böyle bir öngörüyü nasıl yaptığına dair ardında hiçbir ipucu bırakmaz.

Satürn Neptün 1665 ve 1666 yılları boyunca kavuşum açısında gezinmişlerdi. Bu açı büyük bir yıkımın ardından mucizevî bir yenilenmeyi de öngörür niteliktedir zira Büyün yangından sonra veba salgını Avrupa’da bir daha görülmemiş, binalar sağlam yapı malzemeleriyle yenilenerek yeni bir kent tasarımı ortaya çıkmış, sigortacılık (özellikle yangınlara karşı) tarihte daha önce hiç olmadığı kadar gelişme göstermiştir.

Grenfell Yangını

14 Haziran günü 24 katlı Grenfell Tower ’da çıkan yangın, 100’den fazla kişinin ölümüne neden olmuş, İngiltere’nin geçmişte yaşadığı büyük felakete dair endişe ve korkuları tetiklemiştir. Günümüzde 1 Ocak 1801 tarihi yaygın olarak İngiltere’nin doğum haritası olarak kullanıldığından, yangın zamanını bu harita üzerinde incelediğimizde şaşırtıcı veriler elde ederiz.

 

 

 

İngiltere ve Grenfell Tower yangını

Öncelikle transit Mars Yengeç burcunda ilerlemekte ve İngiltere’nin Güneş’ine karşıt açı oluşturarak önemli bir güvenlik zafiyetine dikkat çeker. Mars Yengeç burcunda kabaca “evdeki yangın”, “geçmişten gelen kavga ve tehdit” anlamlarına da gelir. Ateşi, yanıcı maddeleri ve hızı temsil eden Mars ve ani gelişen olayları temsil eden Uranüs arasında kare açı vardır. Grenfell yangınının 15 dakika içerisinde bütün binayı kül ettiği söyleniyor.

İngiltere’de güvenlik tartışmaları ve protestolar her geçen gün büyürken, yıkım ve yeniden yapılanmanın gezegeni transit Plüton İngiltere’nin toplumun genelini, konfor alanlarını, aile ve yaşam alanlarının güvenliğini temsil eden Ay’ına karşıt konumda bulunuyor. 2017 Aralık ayında Satürn’ün Oğlak burcuna ilerlemesiyle yeni sistemlerin yürürlüğe konması söz konusu olabilir. İngiltere’yi sarsan tüm zayıflıkların ileride büyük bir güce dönüşebileceği tahmin edilebilir. Tıpkı 1666 yılında olduğu gibi.

Cesaret ve umutla…

İlk kez HThayat’ta yayınlanmıştır.


Astrolojik Danışmanlık Hizmetleri hakkında bilgi almak için ziyaret edebilirsiniz.


 

Benzer Yazılar;

Ptolemy’den Astrolojik Aforizmalar
Geleneksel Astrolojide Evlilik Alametleri
Jüpiter ve Satürn Döngüleri : Büyük Zamanlayıcılar
Dünyanın Doğum Haritası (Thema Mundi)
İkincil İlerletilmiş Haritalar – (S.Progressions)

İlginizi çekebilecek diğer yazılar